Gjerskov træder på øko-speederen

Fødevareministeren lancerer i dag regeringens økologiske handlingsplan frem mod 2020. Med planen, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Enhedslisten, bliver der sat handling bag regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020.

Mette Gjerskov vil sætte turbo på den økologiske udvikling i Danmark.

Regeringen ser økologi som en hjørnesten i en grøn omstilling af det danske landbrug.

- Vi vil gerne sætte ekstra turbo på økologien til gavn for vores natur og drikkevand. Derfor fremlægger jeg i dag regeringens økologiske handlingsplan, som skal vise vejen frem mod en fordobling af det økologiske areal i 2020. Men vi skal også have udviklet flere økologiske varer til de danske forbrugere og til eksport, siger fødevareminister Mette Gjerskov, der understreger, at udlandets interesse for danske øko-varer er positivt for beskæftigelsen i Danmark.

Dansk eksport af økologiske fødevarer er tredoblet siden 2006.

Handlingsplanen indeholder en flerstrenget indsats, der både er rettet mod forbrugerne, forarbejdnings- og detailsektoren samt landmændene.

Det offentlige går foran

Opbakningen til økologien skal ikke alene komme gennem tilskud til landmændene og forarbejdningsvirksomhederne. Den skal også komme ved, at flere køber økologernes varer. Det gælder også det offentlige, som bør gå foran. Handlingsplanen markerer dermed et skift i indsatsen for at fremme økologi.

- Det offentlige skal gå foran som et godt eksempel. Derfor vil regeringen fremme økologien i børnehaver og på plejehjem og hospitaler. Initiativet om økologi i de offentlige køkkener er en hjørnesten i handlingsplanen, og vi står på spring for at hjælpe de kommuner og regioner, der vil økologien, siger Mette Gjerskov, der også lægger vægt på, at omstillingen sætter fokus på madspild og bedre måltider.

Regeringen stiller midler og redskaber til rådighed, så de offentlige institutioner kan omstille deres køkkener til minimum 60 pct. økologi. Ansøgningsrunden, hvor der kan søges om tilskud til omstilling til økologi i offentlige køkkener, er netop åbnet.

Deltagelse i initiativet er frivilligt, og der er allerede stor interesse blandt kommunerne. For nyligt deltog en tredjedel af landets kommuner i informationsmøder om initiativet.

Regeringen har over 2012-13 afsat næsten en halv milliard kroner til udviklings- og innovationsorienterede indsatser inden for økologiområdet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: