Giftrester i hver tredje vandboring i Aarhus

SPRØJTEGIFT – Hver tredje vandboring i Aarhus Kommune er forurenet med rester af sprøjtegift, viser nye analyser. Et sprøjteforbud vil koste 50 kroner om året pr. husstand, hvis alt grundvand i kommunen skal beskyttes.

Der skal ikke meget sprøjtegift til at forurene grundvandet. Grafik: Aarhus Vand

Store dele af de aarhusianske grundvandsressourcer er sårbare overfor forurening, og analyser fra kommunen viser, at brugen af pesticider stadig forurener de aarhusianske grundvandsboringer i foruroligende grad.

De seneste tal viser, at der er fundet spor af sprøjtegift i hver tredje vandboring i kommunen. Det drejer sig blandt andet om rester af Roundup og Basagran.

Rent drikkevand i fremtiden
Kristian Würtz, der er rådmand for Teknik og Miljø vil indføre et forbud mod brug af pesticider for at sikre at der også i fremtiden er rent drikkevand.

- Rent drikkevand er en nødvendig men også knap ressource. Aarhus vokser hastigt i disse år, og hvis vi også fremover vil have rent drikkevand, skal vi gøre, hvad vi kan for at beskytte grundvandet mod sprøjtegifte, siger Kristian Würtz.

Vandværkerne i kommunen kan stadig levere vand, der overholder grænseværdierne for pesticider, men er er pressede af den stadige forurening og har brug for en indsats for at sikre den fremtidige vandforsyning, siger rådmanden.

Påbud gælder både marker og haver
For at undgå yderligere forurening af grundvandet er det nødvendigt, at driften af de arealer, hvor grundvandet er sårbart, sker uden brug af pesticider.

Det er derfor, kommunen i over to år har arbejdet på at indgå aftaler med landmænd og haveejere om ikke at bruge sprøjtegift.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan kommunen udstede et påbud. Aarhus Kommune lover fuld erstatning til de berørte grundejere ved både frivillige aftaler og påbud.

50 kroner per husstand
Hvis alt grundvand i Aarhus Kommune skal beskyttes gennem sprøjteforbud osv. vil det koste 50 kroner per husstand årligt.

45 procent af Aarhus Kommunes drikkevand stammer fra områderne omkring Beder og ved Stautrup og Åbo. Byrådet vil i løbet af de kommende to år tage stilling til indsatsplaner for den øvrige del af kommunen.

Fakta om rester af pesticider

  • Hver tredje vandværksboring i Aarhus Kommune er – eller har været -påvirket af pesticidforurening.
  • I hver sjette boring har grænseværdien for pesticider i drikkevand været overskredet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: