Fynske oddere skal tælles

Odderen har været regnet for uddød på Fyn i de seneste 30 år. Alligevel er der sandsynlighed for, at det fiskespisende rovdyr er tilbage på Fyn forud for en stor odderoptælling i foråret.

Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte odderen.

- Hvis der er oddere derude, har vi en god chance for at finde dem. Vi håber at finde enkelte oddere, siger Leif Bisschop-Larssen, naturvejleder ved Naturstyrelsen i Odense.

I marts og april skal Naturstyrelsen besøge 113 steder på Fyn og kigge efter spor af odderen. Eftersøgningen af odderen på Fyn er det sidste led i en landsdækkende kortlægning af odderbestanden i Danmark. Der er tale om en gentagelse af en overvågning, der sidst blev udført i 2004.

Danmark har særlig forpligtelse

Odderen er med i EU’s habitatdirektiv og totalfredet i Danmark. Det betyder, at Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte den.

Efter kortlægningen af oddere på Fyn skal de nationale data samles, så der bliver skabt overblik over, hvordan bestanden ser ud. Det sker i overvågningsprogrammet NOVANA.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: