Ti skoler på Fyn med i Ellevilde Haver

SKOLEHAVER – Skolehavenetværket Ellevilde Haver på Fyn blev til på haveentusiasten Helle Margrethe Boesens private initiativ. På bare ét år er skolehavenetværket vokset til at omfatte ti skoler og en børnehave i Assens Kommune.

Skolehavenetværket Ellevilde Haver på Fyn er på bare ét år vokset til at omfatte ti skoler. En af haverne - Tumes have i Tommerup - er med i det nationale skolehavenetværk i Haver til Maver ligesom børnene her, der har skolehaver ved Brabrand Sø i Aarhus. Foto: Ulla Skovsbøl

Det startede med en stor have på 10.000 kvadratmeter bag Helle Margrethe Boesens hus i Tommerup, en lille havetraktor og stor haveglæde. Så blev det til en fælleshave, og derefter en skolehave for Tommerup Skole. Og nu har Helle Margrethe Boesens private initiativ udviklet sig til et helt skolehavenetværk for ti skoler i Assens Kommune.

– Jeg har altid dyrket nyttehave og har været medlem af Praktisk Økologi siden det startede. På et tidspunkt var jeg ledig og fik mere tid til haven. Jeg kunne jo dyrke meget mere, end jeg selv havde brug for på 10.000 kvadratmeter, så første skridt var en fælleshave – næste skridt var at tage kontakt til Tommerup Skole, forklarer Helle Margrethe Boesen.

Hun fik skolens leder og en gruppe lærere på skolen med på ideen, og i 2014 var der for første gang elever i hendes have.

– Det var en kæmpe succes. Det tager kun eleverne seks minutter at gå herned. De kan komme, når det passer ind i undervisningen, og det er virkelig et grønt klasseværelse, de har fået lige uden for, siger hun.

Eksplosiv haveglæde
Helle Margrethe Boesen fik en midlertidig fire ugers  ansættelse i virksomhedspraktik på Tommerup Skolen og kunne derfor både opbygge skolehaven og forsøge at engagere lærerne. Det er i høj grad lykkedes. Selv om hun nu nu har fået andet arbejde, er hun stadig facilitator for netværket, men mange lærere har også  engageret sig aktivt  i arbejdet.

Haveglæden har i det forløbne år spredt sig eksplosivt i Assens Kommune. Allerede i 2015 er Helle Margrethe Boesens initiativ med Tumes Have, som skolehaven i Tommerup hedder, blevet til et helt skolehavenetværk: Ellevilde Have. Ni andre sjiker er igsp gået i gang: Pilehaveskolen, Flemløse Heldagsskole, Verninge Skole, Friskolen i Jordløse og Vissenbjerg Skole Årupskolen, Hårby Skole, Brylle Skole, Agerholm Børnehave og Assensskolen.

De fleste elever, som kommer i haven, går i 3. til 5. klasse, men der er også indskolingselever fra 1. til 3. klasse og planer om tilbud til udskolingen.

Nej til landdistriktsmidler
Ellevilde Haver er blevet til på frivillige kræfter i samarbejde med Assens Kommune, og søgte sidste år om cirka 2,5 millioner kroner fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje for en tre-årig periode, men ansøgningen gik ikke igennem.

Det var en skuffelse for Helle Margrethe Boesen, der sammen med den lokale landdistriktskoordinator Steen Søgaard havde lagt et stort arbejde i ansøgningen.

Uden støtten bliv der i første omgang ikke råd til en central koordinator, som kan formidle samarbejdet mellem skolerne, arrangere netværksdage osv. Men nu, hvor skuffelsen er kommet lidt på afstand, synes hun ikke nødvendigvis, det er dårligt, at  netværket Ellevilde Haver får lov til at udvikle sig lidt langsommere.

– I dag tror jeg faktisk, det er en bedre model, at haverne udvikler sig i netværket blot med mig som facilitator, for det betyder, at lærerne i højere grad tager ejerskab, end  hvis der var ansat en koordinator, og det er vigtigt, hvis haven skal være en integreret del af skolens undervisning, mener hun.

Vidt forskellige haver
Helle Margrethe Boesen er glædeligt overrasket over, hvor hurtigt skolehaverne har udviklet sig og over, hvor forskellige de er.

En skole har lavet højbede med hestemøg, en anden har brugt en lukket atriumgård, der ikke blev brugt til noget og skabt et lukket haverum, som man kommer ind i gennem en dør. Der er en helhedsskole, en friskole, en specialskole og en storskole med, og de griber alle skolehavearbejdet forskelligt an.

Der er dog visse gennemgående principper, som er ens i alle Ellevilde Haverne: Alle haver bliver drevet efter økologiske principper. Tumes haver er desuden med i det nationale netværk Haver til Mavers  koncept, og det indebærer, at skolehaveundervisningen går på tre ben og foregår i have, udekøkken og natur.

Lokal forankring
For Helle Boesen er det ikke alene vigtigt, at lærerne bliver engagerede og tager ansvar for haverne. Den lokale forankring er også vigtig.

Skolehaverne er lokale fælleshaver. Det er en lokal produktionsskole, der laver bålkomfurerne til udekøkknerne, en af Helhedsskolen i Flemløse har sin skolehave på et plejecenter, hvor de ældre også har glæde af haven, i Tommerup arbejder haven sammen med Højfyns Friluftcenter, og på en anden skole er borgerforening en samarbejdspartner.

- Den lokale forankring er vigtig, siger Helle Boesen. Det er både vigtigt for lokalsamfundene, men også for kommunen. Haverne er et aktiv, der kan bruge i sin markedsføring over for tilflyttere.

Hun mener, skoler i landdistrikterne i langt højere grad kan benytte sig af, at de har bedre plads en byskoler, og at dyrkningsmulighederne tit er lige uden for døren. Alle skolerne i netværket har have i umiddelbar tilknytning tilskolen, og det gør det meget nemmere at integrere haven i undervisningen, end hvis man skal ud på en længere ekspedition for at nå frem til den.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: