Fyn blandt de bedste i EU til naturgenopretning

To naturgenopretningsprojekter i Danmark er udpeget blandt de bedste af sin art i Europa. Begge projekter er hovedsagligt gennemført på Fyn. De handler om genslyngningen af Odense Å og bevarelsen af klokkenfrøen.

Det er EU-Kommissionen, som hædrer den fynske indsats blandt alle de EU støttede naturprojekter, som blev afsluttet i 2011. De er begge delvist finansieret af EU’s Life Nature-midler, som går til projekter, der skal bevare den mest værdifulde, europæiske natur, oplyser Naturstyrelsen.

Det største af de to projekter er genslyngningen af Odense Å og genskabningen af en række vådområder. I alt er der skabt 350 km vådområder i ådalen ved hævning af vandløbsbund og omlægning af dræn.

Har kostet 46 millioner kroner

De fysiske forhold i åen er blevet forbedret for sjældne arter som tykskallet malermusling, der er meget afhængig af rent strømmende åvand og samtidig er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Projektet har kostet 32 mio. kroner. EU har bidraget med godt 14 mio. kr. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

Det andet er et projekt til bevarelse af klokkefrøen, som er et projekt i hele Østersøområdet, men som derigennem har en væsentlig del af indsatsen på Fyn. I Danmark er der som del af projektet gravet og oprenset 160 ynglevandhuller, anlagt næsten 50 nye vinterkvarterer samt opdrættet og udsat mere end 25.000 unge klokkefrøer.

Naturkvæg afgræsser

Projektet har endvidere indkøbt og udlejet Naturkvæg til afgræsning af Klokkefrøens levesteder. Af 11 danske delprojekter ligger 8 på Fyn. De sidste tre på Vestsjælland. Den danske del af projektet har kostet 7 mio. kr. EU har bidraget med den ene halvdel. Resten er betalt af Naturstyrelsen.

I alt har EU udpeget 13 projekter som de bedste i Europa. Blandt de 13 vil Life-Nature til maj kåre 4 projekter som de bedste af de bedste.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: