Frie Bønder: Høring om gødningsregler må gå om

LANDBRUG – Frie Bønder forlanger, at høring om nye gødningsregler skal gå om. Dele af materialet blev ændret mere end to uger inde i høringsperioden. Nu har foreningen klaget til ministeren og Folketingets Ombudsmand.

Landmændene vil årligt tjene op mod en milliard kroner mere, når de fra næste år kan skrue helt op for gødningssprederen. Derfor skal landbrugspakken hastes igennem Folketinget. Foto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil haste sin landbrugspakke igennem Folketinget. Pakken, der blandt andet indeholder forslag om nye gødningsregler, blev fremlagt lige før jul, men først mere end to uger senere, fik de høringsberettigede organisationer det sidste materiale tilsendt.

Alligevel er høringsfristen stadig den samme. Nemlig 17. februar, og det er helt urimeligt, når man skal tyre så mange rapporter og andet lovmateriale igennem, og ministeriet samtidig ændrer en del af materialet, mener foreningen Frie Bønder – Levende Land.

- Vi forlanger, at høringen går om, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad.

- Det er ikke rimeligt, at man ikke har det rigtige høringsmateriale til rådighed fra start. Derfor skal hele processen gå om eller i det mindste, skal høringsfristen forlænges med minimum 2 uger.

Landbrug & Fødevarer fik fortrinsstilling
Nygaard understreger desuden, at det virker besynderligt at regeringen skal haste den ny gødningslov igennem.

Han undrer sig også over, at SEGES, som er en del af interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, har haft adgang til høringsmaterialet før alle andre. Det er stærkt bekymrende, at enkelte høringsberettigede får fortrinsstilling, lyder det fra Frie Bønder, som nu har fremsendt sin klage til både miljø- og fødevareministeren og til Folketingets Ombudsmand.

Fakta om høringsmaterialet

  • Som et led i regeringens store Landbrugspakke, satte NaturErhvervstyrelsen den 22. december 2015 ‘strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer’ i høring.
  • Høringsfristen er den 17. februar 2016. I høringsmaterialet indgår ”Miljørapport for Forslag til plan om ændrede gødskningsnormer”, som er baseret på en teknisk rapport fra Aarhus Universitets Nationalt Center Miljø og Energi ‘Revurdering af Baseline’.
  • Denne rapport blev imidlertid dog først offentliggjort den 8. januar 2016, dvs. mere end to uger inde i høringsfasen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: