Skolebørn bør ikke besøge svinegårde

MRSA – Vi vil ikke leve med MRSA-bakterier i al evighed, siger Frie Bønder. Foreningen advarer mod skolebesøg på svinegårde og opfordrer til sanering af smittede svinebesætninger.

Frie Bønders Henrik Nygaard advarer mod at lade skolebørn besøge landbrug med svin og mink på grund af smittefare.

Den eksplosive udvikling i epidemien med svine-MRSA bør standses, inden det er for sent. Ellers kommer danske landmænd til at arbejde med de smittefarlige grise i al overskuelig fremtid.

-Det ønsker vi ikke. Hverken for os selv, for vores familier eller alle andre på landet, fastslår Hans Jørgen Nygaard, formand for Frie Bønder – Levende Land.

- Der bør omgående sættes målrettet ind på tre fronter: Stop smittespredningen, indfør tvungen hygiejnepligt for alle ansatte i svinebranchen og gå så i gang med at sanere besætningerne.

Nej til skolebesøgsordning
Hans Jørgen Nygaard advarer også mod at lade skolebørn og og andre besøge svine- og minkgårde.

-Alene i 2013 stod skolebesøgsordningen for knap 21.000 børn og unge i de danske stalde, mens Åbent Landbrug-dagen i september bød 66.000 fremmede indenfor på de smittebærende virksomheder. Vi skal have stoppet strømmen af besøgende til de virksomheder, der ikke kan dokumentere, at de er fri for svine-MRSA. Det er helt uansvarligt at øge besøgstallet, så længe smittespredningen stadig vokser, mener Hans Jørgen Nygaard.

Skolebesøgsordningen, som er etableret af Landbrug & Fødevarer, blev startet i 2011 for at vende stemningen og skabe mere sympati i befolkningen for den intensive produktion især mink, kyllinger og svin.

På tre år har ordningen formidlet besøg af knap 45.000 børnehavebørn og skoleelever, men i samme periode er MRSA-epidemien eksploderet, og ingen har hidtil kunne afvise, at børnene kan være smittebærere, lyder argumentet fra Fri Bønder, som også vil indføre hygiejnepligt for alle, der har med MRSA-inficerede dyr at gøre.

Kø ved håndvasken
-Håndvask og skift af fodtøj har svinebønder da altid præsteret, når de forlod staldene, så det hjælper intet at gentage opfordringerne til mere håndvask, påpeger Hans Jørgen Nygaard. Så længe en virksomhed ikke er erklæret fri for svine-MRSA, så skal der langt skrappere lud til.

Det bør gøres obligatorisk med et grundigt bad og rent tøj, hver gang de ansatte forlader staldene. Man kan passende gøre det muligt at sanktionere med træk i EU-støtten, hvos nogen snyder med hygiejnen, mener han.

Sanering af smittefarlige besætninger
- Endelig bør man se at komme i gang med at sanere de smittefarlige besætninger. Danske landmænd har gentagne gange vist, at det magter man fint, bl.a. med salmonella, PRRS og SPF-systemet. Lad os begynde med de store producenter af smågrise, så vi får brudt kæden af smittebærende dyr, opfordrer Hans Jørn Nygaard.

- Målsætningen bør være en smittefri svineproduktion, som alle – ansatte såvel som slagteriarbejdere og almindelige søndagsgæster med børn – kan være trygge ved. Som det er i dag, tvinges alle svineproducenter til at risikere smitte, fordi det ikke er muligt at købe garanteret smittefri smågrise eller avlsdyr. Det kan vi ikke leve med i al evighed, siger formanden for Frie Bønder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: