Frankrigs miljøminister: De nordiske lande er klimapionerer

KLIMA – De nordiske lande er pionerer på vejen mod et CO2-neutralt samfund, mener den franske miljøminister Segolène Royal. Den danske energiminister lover stærk nordisk støtte til en klimaaftale ved COP21.

Frankrigs miljøminister Segolène Royal roser Danmark og de øvrige nordiske lande for klimaindsatsen. Foto: CC BY flickr Guillaume Paumier

De nordiske lande er inspirerende eksempler og innovative klimapionerer, mener den franske miljøminister Segolène Royal, som er en af værterne for FN’s klimaforhandlinger ved COP21 i december.

– Multilateralt samarbejde i stil med det nordiske eksempel, som vi oplever her i dag, er altafgørende, hvis vi skal nå frem til en aftale ved COP21, sagde Segolène Royal ved et nordisk arrangement på World Efficiency-konferencen i Paris 13. oktober.

- De nordiske lande er pionerer på vejen mod en CO2-neutral fremtid og er et eksempel til efterfølgelse for resten af verden, lød det fra den franske miljøminister.

I tiden op til COP21 deltager Nordisk Ministerråd (NMR) i World Efficiency-konferencen i samarbejde med de nordiske ambassader i Frankrig i et joint venture kaldet Nordic Efficiency.

I alt 25 virksomheder fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige præsenterer grøn teknologi under overskriften “Nye nordiske klimaløsninger”, som er temaet for NMR’s aktiviteter, der kulminerer med COP21.

Nordisk løfte om handling
Den danske energiminister talte også ved Nordic Efficiency-arrangementet som repræsentant for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

– De nordiske lande vil arbejde hårdt for at nå frem til en ambitiøs aftale ved COP21. Vi er nødt til at handle nu, og vi støtter Frankrigs imponerende indsats for at skabe en stærk løsningsdagsorden, sagde Lars Christian Lilleholt ved arrangementet.

Hovedbegivenheden ved Nordic Efficiency, “Nordiske klimaløsninger til emissionsreduktion”, fokuserede især på energieffektivitet – et område, hvor de nordiske lande og mange nordiske virksomheder er verdensførende.

– Vi er nødt til at håndtere fremtidens energibehov på en intelligent måde, og jeg mener, at det er en win-win-situation, hvis vi kan dele nordiske energiløsninger med resten af verden, tilføjede Lilleholt.

Bæredygtigt byggeri og holistisk byplanlægning
To tredjedele af al klimaudledning stammer fra produktion eller brug af energi, og næsten af 40 procent af denne udledning kan knyttes til boliger og byggeri. Derfor er bæredygtigt byggeri og byplanlægning altafgørende, hvis vi skal skabe en CO2-neutral fremtid.

NMR-projektet Nordic Built Cities, som administreres af Nordic Innovation, er et forsøg på at løse denne udfordring ud fra et nordisk perspektiv. Det var også fokusområdet ved et af Nordic Efficiencys sidearrangementer, som fokuserede på bæredygtigt byggeri efter nordisk forbillede.

– Vi vil skabe intelligente og bæredygtige byer, som er gode at leve i – og ikke kun i Norden. Derudover håber vi, at vi kan dele vores idéer om holistisk og inkluderende byplanlægning med resten af verden, fortalte projektleder Kristina Mårtensson fra Nordic Innovation, som er en institution under Nordisk Ministerråd.

Der er allerede planer om at opføre en ejendom efter nordisk model i Kina, og med den nyligt lancerede Nordic Built Cities Challenge – en konkurrence, som skal skabe skalerbare eksportløsninger til bæredygtig byplanlægning – er der en masse spændende projekter undervejs.

Et sidearrangement om cirkulær økonomi og bioøkonomi med fokus på en affaldsfri fremtid samt en workshop om finansiering af bedre energieffektivitet afrundede aktiviteterne på Nordic Efficiency.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: