Forskning i økologi skal understøtte vækst

ØKOLOGI – Den økologiske forskning skal understøtte vækst og troværdighed

Økologien brager frem og er populær som aldrig før hos forbrugerne. Men forskningen udsultes.

Af Niels Halberg, centerleder for ICROFS

Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram, hvilket er problematisk i forhold til udviklingen af økologiske metoder og udnyttelse af markedspotentialet.

I Danmark har udviklingen af økologisk produktion været baseret på viden. Forskning og udveksling af viden mellem landmænd, rådgivere, virksomheder og forskere har spillet en vigtig rolle. Et vigtigt skridt blev taget allerede i 1996, hvor Fødevareministeriet igangsatte det første nationale, koordinerede forskningsprogram i økologisk jordbrug og fødevareproduktion.

Med udgangen af 2016 kunne Danmark derfor fejre 20 års succes som foregangsland inden for økologisk fødevareforskning.

Hvad har vi i samarbejde med erhverv og brugere lært på baggrund af forskningen, og hvordan sikrer vi, at økologien forbliver en succes, som bidrager til økologiens samfundsgoder, herunder udvikling af landdistrikter, erhverv, biodiversitet, miljø, klima samt sundhed og velfærd for dyr og mennesker?

Og hvordan sikrer vi, at økologien imødekommer forbrugernes krav og forventninger? Netop dette blev taget op, da Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører (V), var vært ved jubilæumskonferencen, arrangeret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 4. maj i Fællessalen på Christiansborg.

Ny viden til erhvervet
Den økologiske landmand Hans Erik Jørgensen viste eksempler på, hvordan samarbejdet med forskere i regi af de økologiske forskningsprogrammer har givet ny viden og øget erhvervets muligheder for at leve op til markedets efterspørgsel og samtidigt følge de økologiske principper.

Direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri, viste i hvor høj grad videnopbygning i samarbejde med forskningsprojekter igennem samtlige 20 års ICROFS-programmer har bidraget til at skabe de produkter, som Thise er kendt for, blandt andet fortalte han om, hvordan forskningsprojekter har bidraget til at reducere antibiotika forbrug, forbedre fodring og mindske klima fodaftryk.

Thomas Roland, ansvarlighedschef hos COOP, viste, hvordan forbrugerne fortsat har en umættelig interesse for et bredere sortiment af økologiske varer, hvilket beror på en tillid til, at økologien leverer på en række samfundsgoder.

Han påpegede dog også behovet for at løse en række udfordringer, herunder skal forskningen fortsat arbejde for mindsket miljø- og klimabelastning, mindsket antibiotikaforbrug, flere bæredygtige gødningsalternativer og bedre dyrevelfærd. Dette skal sikres fortsat fokus i et fremtidigt forskningsprogram.

Som nævnt af ICROFS formand, Mette Wier: »Det økologiske marked skal bygge på en tillid hos forbrugerne til, at økologien leverer offentlige samfundsgoder«.

Hvis ikke vi fortsat skaffer ny viden, der løser de udfordringer, den økologiske produktion har, vil sektoren ikke kunne følge med efterspørgslen. Og hvis vi ikke fortsætter med at kunne dokumentere fordele og ulemper ved økologi, vil forbrugernes tillid til – og villighed til at betale mere for – økologi, dale.

Nyt forskningsprogram skal opretholde innovation og samarbejde
Ved konferencen deltog en række forsknings- og fødevarepolitiske ordførere, herunder Erling Bonnesen (V), Orla Østerby (C), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Bruno Jerup (Ø) og Christian Poll (Å).

Det var godt at høre, at politikerne er klar over udfordringen og ønsker at bygge videre på Danmarks førerposition inden for både økologi generelt – og økologisk forskning i særdeleshed.

Under debatten gav ordførerne klart udtryk for en anerkendelse af den store indflydelse, som forskningen har haft på økologien.

Konkurrencen om forskningsmidlerne er stor. Derfor er det vigtigt, at den økologiske bevægelse står sammen om kravet om et nyt forskningsprogram i regi af ICROFS som det højest prioriterede ønske til Finanslov 2018, hvilket er en nødvendighed for fortsat at kunne etablere et stærkt samarbejde mellem forskere og økologisektorens konsulenter, landmænd og virksomheder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: