Fornem pris til dansk landbrugsforsker

Sektionsleder John E. Hermansen fra Aarhus Universitet er tildelt en fornem pris af den europæiske forening for husdyrforskning.

Jonh E. Hermansen er kendt for sin forskning i økologi og husdyrvelfærd.

En anerkendt og produktiv karriere med forskning i økologi, husdyrbrug og fødevaresystemer er blevet hædret med den prestigefyldet pris Leroy Fellowhip Award.

John E. Hermansen modtog prisen ved det årlige møde i europæiske husdyrforskeres organisation, European Federation of Animal Science (EAAP) i Bratislava.

Prisen tildeles for fremragende bidrag til forskning i europæisk husdyrproduktion over en længere årrække med vægt på internationalt anerkendt arbejde i EAAP.

Holistisk indgangsvinkel

John E. Hermansens har en holistisk indgangsvinkel til husdyrproduktionen og sætter således fokus på husdyrenes rolle i hele produktionssystemet. Han undersøger interaktionen mellem en række faktorer og inddrager husdyr, planter, landmænd, fødevarer, samfund, miljø, klima og økonomi i sine undersøgelser.

Bæredygtighed er et nøgleord for John E. Hermansens forskningsindsats. Han har blandt andet beskæftiget sig med livscyklusanalyser af fødevarer og non-food produkter samt sammenligning af økologiske landbrug med konventionel landbrug og har været leder af flere store økologiske forskningsprojekter.

Har siddet med i udvalg og kommissioner

John Erik Hermansen har siddet i en række udvalg, kommissioner og råd på både dansk og international plan, herunder som vice-præsident i Kommissionen for husdyrproduktionssystemer under EAAP, som medlem af den videnskabelige rådgivende komite for husdyrvidenskab ved Wageningen Universitet, og som bestyrelsesmedlem i Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter i Danmark.

John E. Hermansen er i øjeblikket chefredaktør for tidsskriftet Livestock Science.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: