Forbyd sprøjtegift før høst

SPRØJTEGIFT – Mange landmænd sprøjter kornmarkerne med Roundup før høst for at tvangsmodne kornet. Det skal forbydes ligesom i Sverige, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Forbyd sprøjtegift før høst, opfordrer Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Holger Øster Mortensen

Mange landmænd sprøjter i disse uger deres kornmarker med sprøjtegiften RoundUp. Det sker for at tvangsmodne kornet. I år sker det med henvisning til, at det våde og kolde vejr betyder, at kornet ikke når at blive modent, før der skal udlægges efterafgrøder.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker et forbud mod brugen af sprøjtegift før høst og anbefaler i stedet landbruget at begrænse forureningen af kvælstof med andre metoder end efterafgrøder.

- Det er absurd, at vi i Danmark synes det er OK at bruge sprøjtegifte på afgrøderne lige før høst, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det logiske vil være, at vi dyrker afgrøder, der passer til vejret og i øvrigt ikke dyrker mere end jorden kan bære. Løsningen kan aldrig være at sprøjte sig ud af problemet, mener hun.

Sverige har forbudt at tvangsmodne kornet før høst. Andre lande som eksempelvis Frankrig og Holland har forbudt salg af Round Up til private. Stoffet Glyphosat, der er hovedbestanddel i ukrudtsmidlet Round Up, bliver nu betragtet som et kræftfremkaldende stof hos Arbejdstilsynet.

Tvangsmodning af korn med sprøjtegift
Ifølge landbruget har det i år været nødvendigt at bruge marksprøjten, fordi kornet ikke kan nå at modne og blive høstet inden de skal så efterafgrøder 20. august. Det er den kolde og våde sommer i år, der har rykket høsttidspunktet. Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen har netop lovet landbruget, at de kan udskyde at så efterafgrøderne, selvom det indebærer, at de så ikke vil virke optimalt, når de sås senere på året.

- Landmanden kunne i stedet for efterafgrøder have valgt at udlægge for eksempel arealer med brak langs vandløb eller søer, der grænser op til den dyrkede mark. Det havde været godt for natur og miljøs, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der vil have et forbud mod at sprøjte kornet før høst.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: