FN-soldater skal trænes i miljø og natur

Kampen om miljø, natur og ressourcer bærer kimen til fremtidige konflikter og krige. FN-soldater skal derfor have styrket deres viden og indsigt på området, oplyser FN.

FN's blå baretter skal lære mere om miljø og ressource-styring. (Foto: UNEP)

- ‘De blå baretter’ udfører krævende arbejde i vanskelige situationer, hvor rent vand, skove og andre vigtige ressourcer ofte er under pres. Det nye uddannelsesprogram er et afgørende skridt i retning af at gøre fredsbevarende aktioner mere bæredygtige og effektive, siger den administrerende direktør for FN’s miljøprogram, UNEP, Archim Steiner.

- Den slags grønne foranstaltninger kan være med til at begrænse konflikter og yde et vigtigt bidrag til den globale indsats for at forbedre ressourceeffektiviteten og imødegå de udfordringer, klimaforandringerne stiller os overfor, tilføjer han.

Mange FN-missioner vedtager miljøpolitik

FN’s fredsbevarende styrker tæller tæt ved 120.000 soldater, der gør tjeneste ved 16 operationer rundt om i verden.

Ifølge FN’s nyhedsservice har en række fredsbevarende missioner allerede vedtaget en miljøpolitik og iværksat en række foranstaltninger, der skal forbedre ressourceeffektiviteten.

FN’s fredsbevarende styrker i Libanon er således begyndt at anvende elbiler i hovedvarteret i den sydlige by Naqoura, sparer på energien og har etableret et genbrugsanlæg.

Store besparelser at hente

Også missionen i Østtimor har skåret 15 procent af strømforbruget. Ifølge FN’s miljøprogram vil en simpel foranstaltning som denne kunne spare næsten 100 millioner dollar årligt, hvis samtlige FN-missioner gjorde det samme.

Det nye uddannelsesprogram, som er udarbejdet med teknisk bistand fra FN’s Institut for Uddannelse og Forskning (UNITAR) og Det Internationale Institut for Bæredygtig Udvikling (IISD), har til formål at udbrede denne gode praksis til alle missioner og tilskynde til investeringer i nye teknologier, praksis og adfærd, som kan reducere det samlede miljømæssige fodaftryk fredsbevarelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: