Cyklen kan fremme FN’s verdensmål

TRANSPORT – Cyklen er et fantastisk transportmiddel. Men at pedelkraft faktisk vil kunne indfri ikke færre end 11 af FN’s verdensmål, kommer nok bag på de fleste, skriver Knud Anker Iversen.

En kvinde med sit barn på Nørrebrogade i København. Foto: News Øresund / Johan Wessmann

Af Knud Anker Iversen, miljøkonsulent

Vi er flere, der godt vil skrive under på at cyklen er et fantastisk transportmiddel, men at cyklen på verdensplan vil kunne indfri ikke færre end 11 af FNs 17 verdensmål, kommer nok bag på de fleste af os.

Ikke desto mindre er det, hvad det europæiske cyklistforbund ECF påstår. De laver derefter en gennemgang af verdensmålene:

Afskaf fattigdom. Cykling er billig og enkel transport, som kan give flere adgang til uddannelse og jobs. Cyklen kan mere end halvere transporttiden for dem, der ellers bruger meget af dagen på at gå.

Stop sult. Cyklen øger mobiliteten og kan f.eks. bringe mennesker og varer til og fra fjerntliggende markeder. Især for små fødevareproducenter kan den gøre en stor forskel.

Sundhed og trivsel. Cyklismen styrker sundheden og giver en renere luft og mindsker antallet af alvorlige ulykker.

Ligestilling mellem kønnene. Cyklen giver piger og kvinder adgang til skoler, markeder og jobs der ellers ville være uden for rækkevidde. Opgaver som at hente rent vand vil optage mindre af kvindernes tid.

Bæredygtig energi. Både cyklen og elcyklen giver mulighed for at transportere mennesker og varer på en energirigtig måde. Ladcyklen åbner mulighed for bæredygtig varetransport i verdens byer.

Anstændige jobs og økonomisk vækst. Cykelindustrien og cykelturismen skaber jobs og leverer bæredygtige produkter og services. Cykelindustrien skaber flere jobs pr. omsat million end f.eks. bilindustrien.

Industri, innovation og infrastruktur. Med cykler kan mange mennesker skifte fra individuel motoriseret transport til en kombination af aktiv og offentlig transport.

Bæredygtige byer og samfund. Øget cykling gør byer mere åbne, sikre , rene og sunde. Cyklen er robust og uafhængig af avanceret teknologi – men kan integreres med ny teknologi og intelligente transportsystemer.

Ansvarlig forbrug og produktion. Transport af mennesker og varer på cykel øger mobiliteten på bæredygtig vis – for både pendlere, producenter, leverandører, forbrugere og turister.

Klimaindsats. Cykling er bæredygtig transport par excellence. Regeringer kan gøre en øjeblikkelig indsats for klimaet ved at tænke cyklen ind i deres klimapolitik og –strategier og blandt andet mindske transportens CO2-udslip.

Partnerskab for handling. Cykelbevægelsen og de mange organisationer, der arbejder med at fremme cykling, deler data og støtte et stærkt globalt engagement og samarbejde.

Udover at være en hyldest til det smidige og enkle transportmiddel skal opgørelsen ses som et vink med en vognstang. De mange og gode verdensmål, der jo også forpligter på dansk ulands- og erhvervspolitik, er måske ikke så uindtagelige som de ved første øjesyn kan tage sig ud.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: