Fire milliarder til boligrenovering

Første delaftale i regeringens vækstplan frigør fire milliarder kroner til renovering af almene boliger landet over. Det vækker glæde hos TEKNIQ, Installatørernes Organisation.

– Renoveringer af boligmassen giver ikke bare job, men åbner mulighed for grønne job. Hvis renoveringerne bliver gennemført som gennemtænkte energirenoveringer, så får vækstplanen også betydning for beboernes energiudgifter og klimapåvirkning – det er den vej, vi skal, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ.

At gøre umoderne og slidte boliger tidssvarende bør nemlig ikke kun handle om pæne facader og nye køkkener. Derimod skal chancen gribes til at minimere energiforbruget alle steder i bygningerne og samtidig øge beboernes komfort. Det ligger i tråd med de målsætninger for Danmarks klima- og energipolitik, politikerne tidligere har meldt ud, understreger Niels Jørgen Hansen.

Boligfradagsordningen
Han udtrykker samtidigt håb om, at aftalen om boligfradragsordningen også snart falder på plads, så private boligejere også begynder at efterspørge boligforbedringer.

– Markedet har brug for en udmelding, og vi opfordrer til, at parterne gør boligfradragsordningen grøn, så den ud over at skabe job også er med til at sikre, at vi når vores klimamål, siger Niels Jørgen Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: