Aftale om vækstplan for fødevarer

LANDBRUG – Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på vækstplanen for fødevarer.

Henrik Sass Larsen: - Fødevareerhvervet har et stort potentiale. Foto: Kim Vadskær

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på vækstplanen for landbrug og fødevarer.

Samtidig understøttes en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Aftalen styrker det samlede danske fødevareerhvervs internationale konkurrencekraft. Blandt andet ved at gøre det lettere for virksomhederne at udbygge og omstille produktionen, skriver erhvervs- og vækstministereriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen sættes der samtidig gang i en række initiativer, der sikrer landbruget bedre adgang til finansiering og kapital fx gennem en modernisering af landbrugsloven og via forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Endelig styrkes det danske råvaregrundlag ved en række initiativer, herunder en forenkling af randzoneloven.

Stort potentiale
- Jeg er meget glad for, at der er bred opbakning til regeringens ambitiøse vækstplan for fødevarer, siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

- Fødevareerhvervet har et stort potentiale, og vi skaber nu grundlaget for, at vi kan styrke og udvikle vores vigtige fødevareerhverv. Derfor åbner vi nu blandt andet op for nye ejerformer i landbruget, og vi indfører mulighed for medarbejderinvesteringer og mere moderne landbrugs- og fødevareregulering.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: