Fire kendt skyldige i organiseret miljøsvineri

MILJØ – Fire personer er blevet kendt skyldige i Danmarks hidtil største miljøsag om organiseret miljøsvineri. Miljøsvineri skal ikke kunne betale sig, siger Eva Kjer Hansen.

Fire personer har dumpet mere end 2.000 tons byggeaffald i naturen og er nu kendt skyldige i grov miljøkriminalitet. Foto: Colourbox

For første gang nogensinde er der i en dansk straffesag rejst tiltale og en række personer er kendt skyldige efter en paragraf om grov miljøkriminalitet.

Det er sket i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

Fire personer er kendt skyldige i sagen og herefter skal retten udmåle, hvilken straf de skyldige skal have.

Byggeaffald smit i naturen
- Organiseret miljøsvineri skal ikke kunne betale sig, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Det er uacceptabelt at smide byggeaffald i naturen og på andre menneskers ejendom, mener hun.

- Det er derfor godt, at myndighederne er gået ind i den konkrete sag. Byggeaffald skal behandles rigtigt, så farlige stoffer og materialer bliver sorteret fra og håndteret sikkert og ikke ender i naturen, siger ministeren.

PCB og bly
Naturstyrelsen fjerner op mod 100 gange om året ulovligt affald fra naturen på Miljø- og Fødevareministeriets arealer. Det er alt fra bilvrag til byggeaffald, som bliver dumpet, og det er især områder tæt ved byerne, det går ud over.

Der er mange ressourcer i bygge- og anlægsaffald, som kan bruges igen til nye byggerier. Derfor er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt og afleveret på genbrugspladsen eller andre modtageanlæg.

Når man genbruger byggeaffald, skal man sikre, at materialerne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. PCB og bly. Disse stoffer kan gøre stor skade, hvis de ender i miljøet.

Fakta om sagen

  • Sagen drejer sig om, at store mængder usorteret byggeaffald er læsset af på forskellige sjællandske lokaliteter, herunder på anden mands ejendom.
  • Der er rejst tiltale mod fire personer, som har været varetægtsfængslet siden efteråret 2014.
  •  De er alle fire kendt skyldige. Tre er kendt skyldige efter straffelovens § 196, stk. 2, for ikke at havde sorteret byggeaffaldet og smidt det i naturen og det fri til skade for miljøet.
  • Der kan straffes efter § 196, stk. 2 hvis man i strid med miljølovgivningen, forurener luft, vand, jord eller undergrund eller opbevarer eller bortskaffer affald eller lignende stoffer, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk og organiseret karakter.
  • Det er kommunerne, der fører tilsyn med affaldsbekendtgørelsens regler.
  • Straffelovens § 196 har en strafferamme på op til 6 års fængsel.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: