Fakta: Hvad er biocovers?

Biocover kan reducere udslippet af metan.

BIOVERS – Biocovers er biologiske aktive materialer, der anvendes på lossepladser, kan omdanne klimaskadelig metangas og dermed formindske klimapåvirkningen.

Affald med indhold af organisk materiale producerer biogas, når det deponeres på lossepladser.

Lossepladsers udslip af metan i biogassen er på verdensplan en vigtige kilde til drivhuseffekten.

På mange lossepladser forsøger med at udnytte energien i biogassen ved at opsamle biogassen.

Dette er i nogle tilfælde ikke muligt – af tekniske eller økonomiske grunde.

Lossepladser kan overdækkes med biologiske aktive materialer, såkaldte “biocovers”.

Eksperimenter har vist at sådanne lag kan være meget effektive til at omdanne metanen og på den måde at reducere kilden til drivhuseffekt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: