Fake klima news fra regeringen

KLIMA – Danmarks udslip af CO2 er 40 procent højere end det globale gennemsnit. De indirekte konsekvenser af vores forbrug og økonomiske vækst er markante. Hvordan kan regeringen så – endda i en handlingsplan om bæredygtighed – hævde, at Danmark har bæredygtig økonomisk vækst?, spørger Knud Vilby.

De globale klimademonstrationerne i 2014 var koordineret af Avaaz.com og blev den største nogensinde. Foto: Avaaz.com

KOMMENTAR
Af Knud Vilby, journalist

Selv om det er blevet moderne at tale om falske nyheder (fake news), skal begrebet naturligvis behandles med forsigtighed. Ikke alle upræcise informationer er nødvendigvis falske.

Jeg mener imidlertid den danske regering på temmelig trist vis forsøger sig i genren i handlingsplanen for de nye bæredygtige verdensmål, der skal nås i 2030. Handlingsplanen fastslår i sin indledning helt uden forbehold, at Danmark globalt er i front på dette område, blandt andet fordi Danmark har »bæredygtig økonomisk vækst«.

Har vi det?

Verdensbanken har lige udsendt 2017-udgaven af sin »Little green Data book« med et væld af informationer om grøn omstilling og mangel på samme. Der er mange indikatorer på bæredygtighed og grøn udvikling, men en af de vigtigste er givetvis CO2-udslippet pr. indbygger.

Det opgøres nu globalt til tons i gennemsnit, men udsvingene er enorme fra land til land. Det afrikanske gennemsnit er et udslip på 800 kilo pr. indbygger. Tallene for USA siger 16,4 tons pr. amerikaner.

Grund til glæde og bekymring
For os danskere er der både grund til glæde og bekymring. Det danske udslip opgøres til 6,8 tons pr. dansker, altså ca 40 procent over det globale gennemsnit, men under halvdelen af det amerikanske, og – vigtigere – langt mindre end for eksempel i 1990, hvor det var 9,7 tons pr. dansker.

De mange indsatser har spillet en positiv rolle, selv om det skal med, at danskernes bidrag via international skibsfart og luftfart ikke er med i tallene. Det er også en del af historien, at store dele af industrien er flyttet ud af Danmark med det resultat, at vores forbrug giver CO2-udslip i andre lande.

I øvrigt er udslippet pr. indbygger nu lidt større i Kina end i Danmark. I 1990 var det ca 4 gange så stort pr. dansker som pr. kineser. Verden har ændret sig markant.

Bæredygtig økonomisk vækst?
Men tilbage til det med bæredygtigheden. Danmark har stadig et CO2-udslip pr. indbygger, der er markant højere end verdensgennemsnittet. De indirekte konsekvenser af vores økonomiske vækst og forbrug er endnu større. Hvordan kan man så – endog i en handlingsplan om bæredygtighed – hævde, at Danmark har bæredygtig økonomisk vækst?

Men spiller en regerings skønmaleri en vigtig rolle, vi er jo vant til regeringer der både praler og camouflerer fejl?

Men ja, det spiller naturligvis en rolle. For regeringen prøver at fortælle befolkningen, at der er fred og ingen fare, og at Danmark allerede – stort set – har nået alle internationale mål. Dermed prøver man at putte befolkningen blår i øjnene, dermed vanskeliggør man den nødvendige indsats, og dermed støtter man de hårdkogte klimabenægtere.

At man samtidig har skåret ned på danske klima- og miljøindsatser, gør det naturligvis kun endnu værre.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: