Eva Kjer vil afskaffe miljøgodkendelser

MILJØ – Miljø- og fødevareministeren vil helst helt droppe kravet om miljøgodkendelser for virksomheder, der udvider. Unødvendigt bureaukrati og ventetid gavner ingen, siger Eva Kjer Hansen.

Mejerier og virksomheder skal slippe for miljøgodkendelse, når de udvider, mener Eva Kjer Hansen..

Pludselig åbner der sig et nyt udenlandsk marked, så et lille dansk mejeri kan sælge langt mere ost end hidtil. Men for at udvide produktionen i Danmark kræver det en ny miljøgodkendelse. I mellemtiden etablerer konkurrenter fra Sverige og Tyskland sig på det nye marked, fordi de ofte slipper for en omfattende miljøgodkendelse.

Den slags scenarier vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen meget gerne undgå, og derfor sætter hun gang i et serviceeftersyn af de danske miljøregler for at se på, om nogle virksomheder – eller endda hele brancher – helt kan slippe for miljøgodkendelser. Desuden skal virksomhederne have deres godkendelser hurtigere.

- Unødvendigt bureaukrati og ventetid gavner ingen, siger Eva Kjer Hansen.

- Et mål om miljøgodkendelser på under 200 dage er absolut realistisk, og samtidig skal vi se på, om der måske er hele brancher, der kan undtages for miljøgodkendelser. Det kan lade sig gøre i Sverige og Tyskland, og så bør det også være muligt i Danmark. Får vi bedre, hurtigere og mere fleksible regler, vil det også føre til, at virksomhederne hurtigere indfører ny, effektiv teknologi til gavn for miljøet, mener hun.

Baggrunden for ministerens visioner er et nabotjek af miljøreglerne, hvor 1.200 danske maskinværksteder, fødevarevirksomheder og overfladebehandlings-virksomheder er af Deloitte blevet sammenlignet med tilsvarende virksomheder i Sverige og Slesvig-Holsten.

De er alle en del af de ca. 5.000 mindre miljøbelastende virksomheder i Danmark, der i dag ikke reguleres via EU-krav. De reguleres i stedet af nationale regler, men mens der er næsten ens miljøkrav de tre steder, viser nabotjekket, at langt færre af de udenlandske virksomheder reguleres via miljøgodkendelser, fremgår det ifølge Miljø- og Fødevareministeriet.

Samme krav administreres forskelligt

Hos DI, der bl.a. repræsenterer maskinværksteder, der udgør ca. 900 af de undersøgte 1.200 virksomheder, tager man godt imod serviceeftersynet og målet om hurtigere miljøgodkendelser.

- Vi kan kun være tilfredse med, at ministeren vil sikre højere hastighed og fokus på væsentlige miljøkrav, så vi ikke bruger tid på irrelevante miljøkrav i de enkelte virksomheder, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

- Det er ofte helt afgørende, at en virksomhed kan komme hurtigt i gang, men også at virksomhederne mødes af de samme krav som deres konkurrenter i resten af Europa. Vi ser frem til det videre samarbejde.

Landbrug & Fødevarer glæder sig
Også Landbrug & Fødevarer glæder sig over miljø- og fødevareministerens initiativ og bakker op på vegne af den såkaldte »fødevareklyngen«.

- Det er rigtig positivt, at Eva Kjer Hansen nu tager initiativ til at give de danske særregler for miljøgodkendelser et serviceeftersyn. Det har vi efterspurgt længe, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Hvis man vil producere de produkter, forbrugerne efterspørger, er det vigtigt hurtigt at kunne omstille produktionen. Derfor står en forenkling af reglerne og en hurtig sagsbehandling højt på vores ønskeliste, lyder det fra landbruget.

Målet om at sagsbehandle miljøgodkendelser på under 200 dage afhænger af forhandlinger mellem stat og kommuner. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil tage det med i forhandlingerne ved første lejlighed.

Fakta: Nabotjek af 1.200 virksomheder

  • Finansministeriet og Miljøstyrelsen har fået Deloitte til at udarbejde en rapport, der sammenligner miljøreguleringen af 1.200 danske virksomheder med reguleringen af samme type virksomheder i hhv. Sverige og Slesvig Holsten.
  • De 900 af dem er maskinværksteder, mens resten er overfladebehandlingsvirksomheder, som f.eks. arbejder med pulverlakering, samt fødevarevirksomheder som f.eks. foderstofvirksomheder og små mejerier.
  • De er alle en del af de ca. 5.000 mindre miljøbelastende virksomheder i Danmark, der i dag ikke reguleres via EU-krav. De reguleres i stedet af nationale regler og omfattes af den nye anmeldeordning, som Folketinget vedtog i april 2015.
  • Rapporten er en del af Vækstpakke 2014, der er aftalt mellem den tidligere SR-regering og V, O, K, SF og EL.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: