Eva Kjer taler om de »forhadte vandløb«

NATUR – De »forhadte vandløb« skal ud af nye vandområdeplaner, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Det tyder desværre på, at landbrugets tankegang fuldstændig har overtaget miljøministeriet, mener Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Eva Kjer Hansen går landbrugets ærinde, mener Gitte Seeberg, WWF Verdensnaturfonden.

Vandplanerne har ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen været med til at gøre livet unødvendigt svært for landmændene. Derfor skal den næste version af vandområdeplanerne være helt anderledes end det forslag, som blev sendt i høring under SR-regeringen.

I en pressemeddelelse taler miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ligefrem om »de forhadte vandløb«.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har bedt Naturstyrelsen om at se på de faglige kriterier, der ligger til grund for afgrænsning af de vandløb, som indgik i udkastet til vandområdeplaner.

- Udgangspunktet for mig er, at vandløb med et opland på mindst 10 kvadratkilometer skal medtages. Derudover skal mindre vandløb kun medtages i begrænset omfang. Det skal ikke ske automatisk, og der skal være en god grund, siger Eva Kjer Hansen.

Små naturlige vandløb
Ifølge ministeren skal der være tale om små, naturlige vandløb, hvor målet for miljøindsatsen allerede er opfyldt, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. Det vil betyde en markant reduktion i antallet af kilometer.

- Når jeg ikke bare fjerner alle de små vandløb, så skyldes det, at der mange steder –på baggrund af kendskab til de lokale forhold – er fundet løsninger, der både tager hensyn til natur og afvanding. Og så har jeg også valgt at lytte til dem, der fortæller, at en række små, naturlige vandløb er naturmæssigt meget vigtige, ikke mindst for ørredbestanden og for lystfiskeriet, siger Eva Kjer Hansen.

Ministeren kom med håndsrækningen til landbrugserhvervet på landbrugets årlige Delegeretmøde i Herning i går. Landmændene har i årevis ønsket sig, at de små vandløb bliver taget ud af vandområdeplanerne.

Landbrugstænkning har overtaget Miljøministeriet
Meldingen vækker undren hos WWF Verdensnaturfonden. Hader vi virkelig naturen så meget, spørger generalsekretær Gitte Seeberg.

- Det tyder desværre på, at landbrugets tankegang fuldstændig har overtaget miljøministeriet. Det ville i den grad klæde miljøministeren at udvise mere omtanke for naturen – både i tanke men også i handling. Og ikke bare tale om, hvor forhadte nogle vandløb er, siger hun.

- Danmark har efterhånden tre-fire landbrugsministre og desværre ikke rigtig nogen, der tænker på natur, klima og miljø som det første, konstaterer Gitte Seeberg.

Ned i tempo
Eva Kjer Hansen varsler ydermere, at det ikke behøver at gå så hurtigt med forbedringen, fordi det angiveligt kan kvæle landbruget.

- Vores vandmiljø skal have det bedre, og jeg vil leve op til alle vores EU-forpligtelser, men det skal ske på en måde og i et tempo, så vi ikke kvæler dansk landbrug. Derfor vil regeringen benytte sig af muligheden for en 3. planperiode, så vi kommer i mål med miljøindsatsen i 2027, siger Eva Kjer Hansen.

I det oprindelige udkast til de såkaldte vandområdeplaner for 2. planperiode, der gælder fra 2015-2021, er ca. 19.000 km vandløb omfattet. Det er endnu uvist, hvor mange af disse, der skal udtages i de endelige vandplaner.

I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb.  Omfanget af vandløb omfattet af vandplanlægningen er af flere omgange blevet nedjusteret. Først fra ca. 28.000 km til ca. 22.000 kilometer og senest til de ca. 19.000 km, som indgår i det foreliggende udkast til vandområdeplaner 2015-21.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: