Eva Kjer: Forureningsmål alt for skrappe

LANDBRUG – Danmark stemte i går nej til et EU-forslag om at reducere landbrugets ammoniakforurening. Det er ikke fair og vil forringe landbrugets konkurrenceevne, mener miljø- og fødevareministeren.

Ammoniak omdannes til sundhedsskadelige partikler og koster hvert år flere liv end trafikulykker. Foto: Colourbox

Hvor meget skal hvert EU-land sænke luftforureningen frem mod 2020 og 2030?

Det er EU-Kommissionen kommet med et forslag til, som landene netop har stemt om. Danmark stemte nej til forslaget, og det er der ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen en helt klar grund til.

- Det forpligter Danmark til at sænke ammoniakforureningen med 24 procent i 2020. Det er klart det højeste i EU og fire gange mere end gennemsnittet. Regeringen har kæmpet for en mere fair byrdefordeling, der ikke vil forringe landbrugets konkurrencevilkår. Det fik vi ikke, og derfor kunne vi ikke stemme for forslaget, siger Eva Kjer Hansen.

Den tidligere regerings mål
Den nuværende regering har fra første færd arbejdet konsekvent på at tilbagerulle en lang række natur- og miljøkrav for at kanalisere flere penge over i den skrantende landbrugs- og fødevareindustri. Ministeren mener, det er urimeligt, at Danmark ‘holdes op på det alt for høje ammoniakmål, som den tidligere regering har meldt ind’.

- Vi har allerede sænket udledningen markant, så vi har helt klart bidraget, og nu må de andre lande også på banen, siger hun.

Danmark har under en tidligere regering erklæret sig parat til at sænke ammoniakforureningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005. Ud over ammoniak handler forslaget om mål for at sænke luftforurening med partikler, svovl, NOx, metan og flygtige organiske stoffer.

Ammoniak omdannes til sundhedsskadelige partikler og koster hvert år flere liv end trafikulykker.

Nye mål i 2030
Fra 2020 til 2030 vil flere EU-lande blive forpligtet til at sænke deres ammoniakudledning yderligere, så EU-gennemsnittet stiger fra seks procent til 18 procent.

- Jeg havde gerne set, at de andre lande skulle gøre endnu mere, da det kun ville være ret og rimeligt, for Danmark har allerede gjort sin del. Det ville gavne både miljøet og sundheden og desuden sikre mere lige konkurrencevilkår for danske virksomheder, siger Eva Kjer Hansen.

Forslaget skal nu forhandles endeligt på plads mellem EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: