EU vil støtte udvikling af grønne byer

BYUDVIKLING – Byer, der vil arbejde med grøn byudvikling, får rige muligheder for at gå med i europæiske netværk, forudsiger ekspert under EU-programmet Urbact.

Peter Ramsden er ekspert i byudvikling og tilknyttet EU's støtteprogram for byudvikling, Urbact.

Byer, der vil skabe en bæredygtig udvikling, kan fremover i endnu højere grad få støtte fra EU’s støtteprogram for byudvikling, Urbact.

Det forudsiger den britiske geograf og ekspert i lokal byudvikling Peter Ramsden, der er tilknyttet Urbact-programmet som ekspert.

- Vi vil være meget interesserede i – fra Urbacts synsvinkel – at se integrerede tilgange til reduktion af CO2-udledningen, bedre forbrug af ressourcer og affald, siger Peter Ramsden til Sjælland EU Nyt under Open Days, der er en festival for lokal- og regionalpolitikere samt embedsmænd fra hele Europa.

Særligt fokus
Under workshoppen, der var arrangeret af EU-Kommissionen og havde fokus på dårligt stillede byområder, fortalte Peter Ramsden i sit oplæg, at Urbact fra næste år vil have et særligt fokus på tilknytningen mellem byområder og de omgivende landdistrikter.

På nuværende tidspunkt har Urbact-programmet en lille støtterunde åben (frist 4. november), der giver byer mulighed for at søge støtte til eksempelvis at bekæmpe affolkning, skabe bæredygtige byer, klimatilpasning og bedre forbindelse mellem byområder og landdistrikter. Disse støtterunder vil der altså komme flere af.

Peter Ramsden gav i sit oplæg et eksempel på et allerede eksisterende netværk, Sustainable Food in Urban Communities, der arbejder med at sikre bæredygtige fødevarer fra byers opland.

- Det er et projekt med cirka 10 byer, ledt af Bruxelles, der arbejder med korte forsyningsruter, forbindelser mellem lokale fødevareproducenter og byen, markeder med lokale landmænd, leveringsprogrammer, cykellevering og andre metoder til at gøre fødevareforsyningen mere bæredygtig, forklarer Peter Ramsden efter oplægget til Sjælland EU Nyt.

Bæredygtig fødevareforsyning
Peter Ramsden opfordrer andre byer, der interesserer sig for bæredygtig fødevareforsyning, at følge med på projektets hjemmeside, hvor partnerne vil dele deres erfaringer.

Workshoppen om nedslidte kvarterer havde eksempler fra Høje Taastrup, Berlin og Budapest.

I sit oplæg havde Peter Ramsden især fokus på fordelene ved Community Led Local Development (CLLD). Det er en EU-definition om, at byudvikling skal foregå ud fra tre principper: Der skal være en strategi og en handlingsplan, de relevante partnere – eksempelvis lokale foreninger og grupper – skal inkluderes. Det sidste princip er, at initiativet skal omhandle specifikke områder eller grupper, så det bliver til konkrete initiativer for borgerne.

Peter Ramsden medgiver, at det i sparetider kan være svært at sætte penge af til initiativer, som nogle vil anse for at være fluffy. Men byudviklingen har en gavnlig effekt for eksempelvis nedslidte kvarterer, siger han.

Stor effekt i Berlin
- I Berlin bruger de kun en procent af budgettet på CLLD, men det har haft en transformativ effekt, siger Peter Ramsden.

Byer, der vil arbejde med grøn byudvikling, får rige muligheder for at gå med i europæiske netværk, forudsiger ekspert under EU-programmet Urbact.
Det er langt fra kun storbyer, der er aktive i Urbact-programmet siger Peter Ramsden.

- De fleste byer i Urbact er små og mellemstore byer, siger Peter Ramsden om programmet, der også har støttet tiltag mod affolkning.

Det nuværende Urbact II fungerede fra 2007-2013. Det nye Urbact III-program vil fungere fra 2014-2020, men er endnu ikke blevet færdigudviklet.

Nye smarte løsninger
Også andre EU-programmer vil potentielt kunne støtte bæredygtig udvikling af byer. Det er eksempelvis forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, der kan give støtte til, at byer kan samarbejde med forskere om at udvikle nye, smarte løsninger.

EU har desuden et initiativ – European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities Stakesholder Platform – der samler bæredygtige byer for at sprede gode erfaringer.

Sjælland EU Nyt vil skrive, når der er information fra Urbact om støttemuligheder og ansøgningsfrister. Lige nu er der en lille støtterunde med ansøgningsfrist d. 4. november.

 

Artiklen blev første gang bragt på netmediet Zeeland Denmark

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: