EU vil behandle ny klage over havbrug

NATUR – EU siger ja til et behandle endnu en klage over evt. nye havbrug i danske farvande. Et miljømæssigt råderum, som miljø- og fødevareminister henviser til, er en politisk opfindelse.

Forureningen fra nye havbrug vil gå værst ud over Nordsjælland, Anholt og Djursland. Foto: Screendump

Af Flemming Seiersen, journalist

EU siger ja til at behandle endnu en klage over eventuelt nye havbrug i danske farvande. Det er en klage fra Havbrugsgruppen Ebeltoft over den danske stat for flere brud på EU retten med vedtagelsen af Lov nr. 111. Loven åbner mulighed for nye havbrug i Danmark, ikke mindst i Kattegat ved Djurslands kyst.

Den nye klage er relevant og er nu sendt videre til realitetsbehandling, oplyser EU-parlamentets klage-sekretariat, PETI.

Tidligere har SF i Syd-og Norddjurs og Samsø Kommuner klaget over det samme, nemlig brud på blandt andet vækst-initiativet. De fisk, der bliver og vil blive opdrættet i danske havbrug, eksporteres nemlig til Japan. Vækst-initiativet forudsætter, at der produceres kvalitetsfisk til europæiske forbrugere.

SF´s klage er også under behandling i EU. Tidligere har Greenpeace gjort EU opmærksom på de samme problemer.

Politisk opfindelse
Thorkild Hansen fra Havbrugsgruppen Ebeltoft siger, at det råderum, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen påstår, der er til udledning af kvælstof og fosfor fra nye havbrug, ikke er der. Det er da også tidligere påvist, at dette miljømæssige råderum er en politisk opfindelse.

- Det er også uhørt, at regeringen disponerer over så store havarealer til nye havbrug, inden de store havplaner er vedtaget. En afledt effekt kan også være, at EU-puljemidler allerede er brugt ulovligt til havbrug, siger han.

Klagen fra Havbrugsgruppen Ebeltoft er også sendt direkte til EU Kommissionens Generaldirektorat for Maritime Anliggender og Fiskeri og Generaldirektoratet for Miljø.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: