Esben Lundes miljømæssige råderum er en fiks idé

NATUR – Esben Lunde Larsen hævder at have fundet et miljømæssigt råderum, der giver plads til mere kvælstofforurening fra nye havbrug. Men tilsyneladende er ministeren i færd med at føre Folketinget bag lyset.

Store havbrug vil betyde mere forurening med tungmetaller, medicinrester og kvælstof, frygter Samsøs borgmester Marcel Meijer. Her ses han i en protestaktion om bord på kutteren Anton. Foto: Greenpeace

Af Flemming Seiersen, journalist

Har miljøminister Esben Lunde Larsen igen ført Miljø- og Fødevareudvalget og Folketinget bag lyset? Det antyder en international rapport, som Miljøstyrelsen har bidraget til.

Ministeren bruger som et af sine vigtigste argumenter, at der findes et såkaldt »miljømæssigt råderum«, der gør det muligt at anlægge nye forurenende havbrug ud for Djursland, uden at de vil forværre miljøtilstanden i Kattegat. Det ville kun være muligt, hvis miljøtilstanden i Østersøen var god, og det er forskerne meget enige om, at den ikke er.

Det miljømæssige råderum for havbrug – hvis man overhovedet kan tale om det – vil først være der om måske 60-80 år. Det bekræfter en rapport fra Helcom fra 2015.

Helcom er et officielt samarbejde mellem alle lande ved Østersøen, der i deres definition går helt op til Skagen og altså også omfatter Kattegat. Miljøstyrelsen deltager i samarbejdet fra dansk side.

Intet miljømæssigt råderum
Allerede på den såkaldte eksperthøring om havbrugenes forurening, som var indkaldt af miljø- og fødevareudvalget 25. april i år, advarede flere forskere mod ministerens såkaldt miljømæssige råderum.

– Det med, at der skulle være et miljømæssigt råderum i Kattegat til havbrug, findes ikke. Det er noget, I har skabt inde i jeres politiske hoveder. Så klart blev det sagt af lektor Jens Borum fra Det Biologiske Institut på Københavns Universitet.

At der vil gå generationer, dvs. 60-80 år, inden Østersøen og dermed Kattegat er i en miljømæssig god stand, bekræftes også af et udkast til en ny rapport fra Helcom, erfarer vi. Den nye rapport vil være klar i 2018.

Interessant er det, at Danmark er et af de få lande, der lever op til kravene om lavere udledning af kvælstof, men derimod ikke lever op til kravene om at formindske udledning af fosfor. Interessant, fordi miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mener, der er plads til yderligere 97 tons fosfor.

Miljøstyrelsen bekræfter, at der ikke er noget råderum
– Det hjælper jo ikke på den samlede tilstand i Østersøen og Kattegat, at Danmark har reduceret udledningen af kvælstof, når de fleste andre lande ikke har gjort det. Man skal selvfølgelig se på det samlede resultat, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Lisbet Ølgaard.

Hun bekræfter samtidig, at der vil gå generationer, før man kan tale om en miljømæssig god tilstand. Om det er 60, 80 eller 100 år, er umuligt at vide.

Det er svært at finde det miljømæssige råderum, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen henviser til. Kilde: Basisanalysen til Danmarks Havstrategi, Naturstyrelsen 2012.

Esben Lunde Larsens påstand holder ikke
Ikke desto mindre påstår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen igen og igen, at der allerede er et miljømæssigt råderum i Kattegat til udledning af 97 tons fosfor og 800 tons kvælstof. Det er hans vigtigste argument. Men det holder ikke ikke i forhold til Helcom-rapporterne og en stribe forskeres klare udsagn. Hvor ministeren har fået ideen om det »miljømæssige råderum« fra er uklart.

Derfor har Enhedslistens fiskeri- og fødevareordfører, Søren Egge Rasmussen, stillet et nyt spørgsmål til fødevareminister Esben Lunde Larsen:

– Er det korrekt, at de 97 tons ekstra fosforudledning (og 800 tons kvælstof) i Kattegat stammer fra en udregning, som gælder hele Østersøen op til Skagen. Og, at den ekstra udledning af fosfor ikke kan komme på tale, før miljøtilstanden er god i Kattegat? Det medfører, at de anvendte tal i ministerens tidligere svar ikke giver belæg for, at der kan anlægges nye havbrug med øget udledning af fosfor og kvælstof, før miljøtilstanden er god i Kattegat?

Hvis  Esben Lunde svarer uden om
Hvis miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen igen svarer udenom, vil Søren Egge Rasmussen spørge ham igen i Folketingssalen torsdag den 1. juni. Da kommer lov nr. 111 om nye havbrug til 3. og sidste behandling. Ved 3. behandling af lovforslag i Folketinget er der sædvanligvis ikke spørgsmål eller debat. Det bliver der nok på torsdag.

– Vi giver ikke op. Vi kæmper videre til det sidste, siger Søren Egge Rasmussen.

En markant næse til Esben Lunde
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har tidligere fået en markant næse af Folketingets flertal for at tilbageholde oplysninger. Det var i sagen om kvotekonger.

Trods mange spørgsmål nægtede han, at han havde fået andre forslag til at bekæmpe kvotekongerne fra sine embedsmænd, end dem han flere gange gentog. Til sidst måtte han indrømme, at han havde fået flere forslag.

Alligevel påstår han nu – fejlagtigt – at der er råderum i Kattegat nu til nye havbrug, selv om det først er der om måske 100 år, siger eksperterne.

Flemming Seiersen er journalist. Artiklen har også været bragt på Gylle.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: