EU skal forbyde flammehæmmere

FARLIG KEMI – Det Økologiske Råd har fundet klorerede flammehæmmere i støv på børneværelser. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger, han vil arbejde for et EU-forbud mod flammehæmmere i produkter, som børn kan komme i kontakt med.

Bekymrende mange børneværelser er sundhedsskadelige at opholde sig i, viser ny undersøgelse. Foto: Claus Bjørn

Danmark skal gå forrest for at få et EU-forbud mod tre flammehæmmere, TCEP, TDCP og TCPP, som børn kommer i kontakt. Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som har bedt Miljøstyrelsen undersøge muligheden for at lave et forbud i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur.

De tre flammehæmmere, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, er allerede forbudt i EU i en række legetøjsprodukter.

- Jeg har bedt Miljøstyrelsen se på, om der er mulighed for at foreslå et EU-forbud mod de tre flammehæmmere i produkter, som børn kan komme i kontakt med. Børn er særligt sårbare over for kemikalier, og derfor skal vi kæmpe for, at de ikke udsættes for skadelige stoffer som de tre flammehæmmere, siger Esben Lunde Larsen.

Flammehæmmere bruges i for eksempel møbelskum, madrasser og elektronik for at mindske brandrisikoen. Miljøstyrelsen har tidligere fundet de tre flammehæmmere i autostole og bæreseler til børn.

Ftalater og flammehæmmere på børneværelser
Senest har også Det Økologiske Råd påvist, at små børn bliver udsat for både ftalater og flammehæmmere ved blot at opholde sig på deres værelser for at lege eller sove.

Stofferne kan skade vores evne til at få børn og er samtidig under stærk mistanke for at være kræftfremkaldende. Til trods for at mange ftalater og udvalgte flammehæmmere i årevis har været forbudt i legetøj, har forskerne fundet høje niveauer af stofferne.

Undersøgelsen fra Det Økologiske Råd er lavet i samarbejde med blandt andet Astma-Allergi Danmark, Københavns Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut og er finansieret af Realdania.

Projektet viser, at det generelt står dårligt til med indeklimaet på børneværelserne, og de farlige kemikalier i støvet er kun et af de mange problemer. Ifølge projektleder og seniorrådgiver Lone Mikkelsen i Det Økologiske Råd er der for eksempel alt for høje CO2-koncentrationer i næsten hver fjerde børneværelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: