EU-eksperter frikender igen bisphenol A

KOMMENTAR – Den mængde bisphenol A, vi som forbrugere kan blive udsat for, er langt fra det niveau, der potentielt kan forårsage skadelige effekter. Det konkluderer den europæiske fødevareautoritet EFSA i en ny vurdering, og det resultat glæder Helle Fabiansen, der er miljøchef i Plastindustrien.

I Plastindustrien er vi meget tilfredse med, at EFSA nu igen slår fast, at den mængde bisphenol A, vi som forbrugere eksponeres for, er væsentligt under den mængde, der kan forårsage skadelige effekter på mennesker. Dermed er EFSA’s konklusioner i overensstemmelse med, hvad andre myndigheder rundt om i verden har konkluderet, og hvad vi som industri også tidligere har påpeget.

EFSA anbefaler i den nye vurdering, at den nuværende grænseværdi for det, man kalder Tolerabelt Dagligt Indtag (TDI) af bisphenol A, sættes ned med en faktor 10. Fra 0,05 mg pr. kg kropsvægt pr. dag til 0.005 mg pr. kg kropsvægt pr. dag.

Som EFSA udtaler, er det dog uden betydning for den almindelige forbruger, da det højeste mulige daglige indtag stadig er 3-5 gange under denne græseværdi. Derudover anbefaler EFSA, at TDI’en gøres midlertidig og løbende tages op til revurdering.

EFSA’s konklusioner bunder i et review af over 450 videnskabelige studier af bisphenol A. På den måde hæver EFSA sig over de enkeltstående forskningsresultater, som ellers ofte får lov at løbe med opmærk-somheden hos både medier og ngo’er. EFSA’s vurderinger står derfor meget stærkt og bør også ligge til grund for eventuel fremtidig regulering.

Den nyeste EFSA-vurdering skal ses i forlængelse af EFSA’s vurdering af eksponeringsgraden, som blev offentliggjort i august 2013. Dengang konkluderede EFSA, at befolkningens eksponering for bisphenol A var ekstremt lav, og markant lavere end tidligere antaget. Faktisk hele 11 gange lavere end EFSA’s seneste større vurdering fra år 2006.

I Plastindustrien mener vi, at det er afgørende, at den nyeste forskning hele tiden inddrages og vurderes, så politikerne får mulighed for at regulere på. Derfor tager vi som industri også EFSA’s anbefaling om at ned-sætte TDI’en til efterretning og hæfter os ved, at EFSA konkluderer, at den daglige eksponering for bisphenol A altså ikke udgør en risiko for forbrugeren.

 

Bisphenol A (BPA) er en organisk, kemisk forbindelse, der bl.a. indgår i visse plasttyper. Den fungerer som monomer (byggesten) i produktionen af polycarbonatplast (PC) og epoxyharpikser. Læs mere om bisphenol A her: http://www.plast.dk/Fakta/Fakta-om-bisphenol-A/

EFSA har til formål at give uafhængig videnskabelig rådgivning og klare oplysninger om eksisterende og nye risici omkring fødevaresikkerhed. EFSA’s ekspertpaneler er sammensat af højt kvalificerede, uafhængige videnskabelige eksperter med et indgående kendskab til risikovurdering. Alle medlemmer udpeges gennem en åben udvælgelsesprocedure på grundlag af dokumenterede videnskabelige kompetencer.

Læs mere om EFSA-vurdering af eksponeringsgraden her.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: