Etisk Råd advarer mod højt forbrug af antibiotika

ANTIBIOTIKA – Det Etiske Råd appellerer til både læger, dyrlæger og landmænd om at undgå at bruge antibiotika “for en sikkerheds skyld” eller for at reducere ubehag.

Resistente bakterier volder stignede problemer og koster hvert år 25.000 mennesker livet. Foto: Colourbox

Det Etiske Råd er bekymret for vores høje forbrug af antibiotika, som anvendes til både mennesker og dyr.  Det sker i en Udtalelse, som offentliggøres i dag.

Rådet ønsker med udtalelsen at kvalificere den samfundsmæssige stillingtagen til, hvordan vi imødegår truslen fra udviklingen af resistens imod antibiotika.

Fremmer resistens
Efter Det Etiske Råds vurdering kan problemet ikke løses alene ved at stoppe uforsvarlig anvendelse af antibiotika. Også velbegrundet brug af antibiotika fremmer resistens. Det betyder, at der er grund til tilbageholdenhed, selvom dette er forbundet med en lille risiko for patient, dyr, eller dyrebesætning.

- Der knytter sig med andre ord dilemmaer til løsningen af resistensproblemet, som må anerkendes af myndigheder, læger og dyrlæger såvel som af patienter og forbrugere, understreger Det Etiske Råd.

Vi er i et dilemma
Gorm Greisen, formand for den arbejdsgruppe i Det Etiske Råd, der siden juni 2013 har set nærmere på de etiske dilemmaer, resistensproblemet rejser, siger:

- Hvis vi vil sikre, at kommende patienter har samme mulighed for at blive behandlet for infektioner som de nuværende, bliver vi nødt til at se på, om der er patienter og dyr, der i dag får antibiotika, som ikke bør have det i fremtiden.

- Vi tror ikke på, at det i væsentligt omfang lader sig gøre uden at patienter og dyr udsættes for en risiko. At spare på antibiotika sætter derfor læger, dyrlæger og landmænd i et dilemma, og det må samfundet anerkende. Vi kan ikke bede dem spare på antibiotika uden at tale åbent om det, understreger Gorm Greisen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: