Esben Lundes nye skilteskove for livstræer

KOMMENTAR – Er ministeren og hans Naturstyrelse løbet vild i den urskov af retningslinjer, strategier og certificeringer, som præger statens skovdrift?

Er Esben Lunde Larsen og hans Naturstyrelse faret vild i den urskov af retningslinjer, strategier og certificeringer, som præger statens skovdrift? Foto: Ulla Skovsbøl

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Det er glædeligt, at Mads Jensen, Naturstyrelsen nu oplyser, at flådegene stort set kun kan anvendes til bygning af vikingeskibe. Men hvad skal der ske med de ældste træer på de øvrige godt 110.000 hektar skov, som staten ejer?

I en række af Naturstyrelsens strategier og retningslinjer beskrives det, at fem træer skal bevares per hektar fra den oprindeligt plantede bevoksning. Det er nu ændret med en livstræs-app.

Som jeg forstår den nye livstræs-app, har ministeren ændret kravet om at bevare fem af de ældste træer i bevoksningerne til, at der blot skal bevares fem træer. For i følge livstræs-appen skal de gamle træer ikke længere bevares, dersom træerne er »Økonomisk værdifulde træer med rette og knastfrie stammer«.

Det vil de ældste plantede træer oftest være, da bevoksningerne gennem årtier er blevet passet og plejet. Nu kan der udpeges »livstræer« med en diameter på blot 25 centimeter til død og henfald. Det vil sige helt unge træer på blot 20-30 år.

Med en behændig administrativ ændring skal der nu gå mere end 200 år, før træerne får den store interesse set i en biodiversitetssammenhæng.

Kun fem gamle træer skal bevares i plukhugstskovene
I følge »Retningslinjer for registrering af Livstræer på Naturstyrelsens arealer« fra 2015, skal der bevares otte gamle træer i plukhugstskovene. Det er også ændret. I følge appen skal der nu kun bevares fem træer. Igen et skred i bevarelsen af gamle træer til skade for biodiversiteten.

Jeg finder pressemeddelelsen om Livstræer fra maj 2017 og »Retningslinjerne« fra 2015 uklare og upræcise. De bør være entydige.

Skilteskoven giver store administrative byrder
Til slut undrer jeg mig forsat over, at en styrelse, der i strid med loven og interne regler for få år siden fældede træer med digitaliserede sortspættereder og 247 år gamle ege, ikke forholder sig til de påpegede administrative byrder, som udpegningen af en halv million livstræer og opsætningen og vedligeholdelsen af en halv million blikskilte vil afstedkomme.

Øvrige indlæg i debatten:

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: