Energiministre vil udbrede grøn teknologi

ENERGI – Clean Energy Ministerial, der i år finder sted i London, har fokus på grønne energiteknologier og investeringer. Energiministre fra 23 lande tager initiativ til at udbrede nye teknologier, som kan reducere vores energiforbrug.

- Mødet bekræfter det fortsat stærke globale engagement i at udvikle effektive, grønne energiteknologier, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

USA, Indien og Kina er blandt de 23 lande, som deltager i mødet. Deltagerne dækker tilsammen 90procent af verdens energiinvesteringer og tegner sig for 80 procent af verdens samlede udslip af klimagasser.

Samarbejde mellem private og det offentlige
På CEM-mødet i London udveksler ministrene erfaringer med fremme af investeringer i omstillingen til vedvarende energi, energibesparelser og udvikling af den nødvendige energiinfrastruktur – herunder samarbejde på tværs af landegrænserne. Ministrene vil blandt andet stille skarpt på offentlige – private partnerskaber som et væsentligt værktøj.

- Hvis vi skal sikre, at udviklingen går hurtigt nok, er det helt afgørende, at vi skaber et godt samarbejde med den private sektor, siger Martin Lidegaard.

Ministrene har nedsat 15 arbejdsgrupper og initiativer. Senest er der kommet en arbejdsgruppe om energieffektiv belysning og et partnerskab om elektricitet. Sidstnævnte skal sikre koordination mellem udvikling af transmissionsnet, elbiler og energiforbrugende apparater.

Danmark har blandt andet bidraget til at udbrede løsninger til sol og vind. DTU/Risø er for eksempel ved at lave et globalt vindatlas, som viser hvor på jordkloden solen og vindenergien kan udnyttes bedst

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: