- En stor dag for dansk miljøpolitik

Busser skal køre på kartoffelskræller, og gamle mursten skal have nyt liv, fremgår det af regeringens ressourcestrategi, som blev præsenteret 7. oktober 2013.

RESSOURCESTRATEGI – Regeringens ressourcestrategi er et kæmpe skridt fremad, mener Det Økologiske Råd.

I dag er en stor dag for dansk miljøpolitik. Regeringens længe ventede ressourcestrategi er et kæmpe skridt fremad, mener Det Økologiske Råd. Strategien udstikker en rigtig kurs, når den fastslår, at affald er morgendagens ressourcer og ikke noget, vi bare skal bringe af vejen.

- Danmark har længe haltet efter vores nabolande, når det gælder genanvendelse af affald, og den nye strategi skal bringe os op i førerfeltet. Det er utrolig vigtigt, for vi ved, at vigtige ressourcer bliver mangelvarer i vores børns levetid. Det gælder f.eks. fosfor og forskelige metaller, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Strategien skal forberede Danmark på at leve op til krav fra EU om øget genanvendelse i 2020. Det tager tid at indarbejde nye systemer og vaner, og derfor er det på høje tid at gå i gang, understreger han.

En række kommuner er allerede gået i spidsen og har vist, det kan lade sig gøre. De har givet borgerne nyt mod på affaldssortering ved at vise, at affaldet genbruges og ikke bare blandes sammen igen bagefter.

Mindst halvdelen skal genanvendes
Den nye strategi stiller krav om, at mindst 50 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes – mod kun 22 pct. i dag. Af det organiske affald skal seks gange så meget genanvendes til energiformål. For organisk affald fra serviceerhverv bliver det fire gange så meget som i dag.

- Det er et kæmpe fremskridt at udnytte det organiske affald til biogas. Det giver meget større effekt, når der er husholdningsaffald i gyllen, og på den måde undgår vi at dyrke majs til biogas, siger Christian Ege.

Strategien skal også sikre, at en langt større del af det organiske affald og spildevandslam bliver recirkuleret, så indholdet af f.eks. fosfor føres tilbage til landbrugsjorden.

Men fordi begge affaldstyper kan indeholde farlige stoffer, er det vigtigt. at ressourcestrategien følges af en skrap kemikaliepolitik, som sikrer, at de ikke bliver spredt på landbrugsjorden, mener Det Økologiske Råd.

Sjældne metaller går tabt i dag
Endelig skal 70 pct. af metallerne i elektronikaffaldet genanvendes i 2018, og det er også meget stort fremskridt.

- Vi er også glade for, at mere elektronikaffald skal genanvendes, både fordi det forurener, når det ikke sker, og fordi det indeholder sjældne metaller, som går tabt og derfor ikke vil være til rådighed i fremtiden, siger sekretariatsleder Chr. Ege fra Det Økologiske Råd.

Regeringen giver kommunerne metodefrihed til at leve op til målene og afsætter 200 mio. kr. over fire år til nye indsamlingssystemer. Efter tre år skal kommunernes indsats evalueres.

En slange i paradiset
Der er dog en slange i paradiset i forhold til at øge genanvendelsen. Det er regeringens forslag til forsyningssikkerhedsafgift, som er kombineret med at fjerne affaldsforbrændingsafgiften på rent organisk affald – såsom indsamlede aviser, pap og organisk husholdningsaffald. Det indebærer fare for, at mere bliver brændt af – specielt i perioder med lave råvarepriser.

- Vi opfordrer regeringen til at genoverveje forslaget om at fritage rent organisk affald fra forbrændingsafgift i forbindelse med indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften. Det risikerer at underminere målet om øget genanvendelse, påpeger Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: