En ny andelsbevægelse er født

KOMMENTAR – AndelsTanken version 2.0 forener en bæredygtig landbrugsreform med en forbedret lokal økonomi, en effektiv klimastrategi, nye arbejdspladser og et attraktivt liv tæt på naturen.

Af Ross Jackson, formand for Gaia Trust

Den 20. december 2016 vil muligvis vise sig at have været en historisk dag – nemlig dagen hvor udkants-Danmark blev til forkants-Danmark – dagen, der markerede begyndelsen til en genetablering af den danske andelsbevægelse, som blev lagt i graven i 1950erne, da storkapitalen og gældsbaseret vækst overtog den politiske dagsorden med det tvivlsomme resultat, som vi kender i dag.

Andelsbevægelsen var et meget modstandsdygtigt koncept, der overlevede to verdenskrige og 1930ernes depression, præcis det vi har brug for i den kommende turbulente tid med disruption og opløsning af gamle centraliserede strukturer.

Udgangspunktet for initiativet er et samlet folk på Langeland (alle politiske partier er med), der står sammen om at redefinere, hvad regional udvikling betyder i den 21. århundrede.

Det betyder blandt andet bevarelsen af lokalskabte værdier i regionen igennem lokalt samarbejde mellem producenterne og forbrugere baseret på en omlægning af jorden til en på en gang mere profitabelt og mere bæredygtigt, CO2-neutralt landbrug, der forener principperne fra skovlandbrug, permakultur og ingen pløjning.

Samarbejde mellem producenter og forbrugere
Det gøres blandt andet ved hjælp af den mest moderne teknologi med tablets i et ubemandet lokalt andelsbrug, der eliminerer mellemmændene og som for eksempel leverer friske lokale varer efter bestilling fra velkendte leverandører.

Målet er at forbrugerne skal betale mindst 20 procent mindre, og producenterne skal tjene mindst 20 procent mere. Overskuddet skal gå blandt andet til udvikling af lokalproducerede merværdiprodukter og til kulturudvikling. Men målet er også at etablere arbejdspladser, og de første er allerede etableret på det første stykke fire hektar forpagtet jord med en chef og fire indvandrere.

Min rolle er som fødselshjælper, rådgiver og kapitalindsprøjter, men sigtet er selvfølgeligt, at værdikæden skal ejes og drives 100 procent af de lokale producenter og forbrugere — det er jo fundamentet i andelsbevægelsen, som vi glemt efter krigen og nu skal genetablere.

Mobil andelsbrugs
Den mobile Andelsbrugs bliver i Tranekær indtil en permanent Brugs er indrettet om nogle måneder, hvorefter den bevæger sig videre til det næste sted, herunder også til andre regioner.

En national struktur er allerede etableret med Foreningen AndelsTanken 2.0 som den overordnede enhed med udviklingsråd i regionerne som andelshavere.

AndelsTanken 2.0 forener en bæredygtig landbrugsreform med en forbedret lokal økonomi, en effektiv klimastrategi, nye arbejdspladser og et attraktivt liv tæt på naturen / hvad man kunne kalde en win, win, win strategi.

Artiklen har også været bragt på POV. International.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: