Ekstrem tørke i Californien kan sætte gang i grøn omstilling

KLIMA – Efter fire år i træk med vigende nedbør og høje temperaturer oplever Californien den værste tørke i 110 år. Snedækket i bjergene er forsvundet, landbrugsjord bliver forladt og havevanding forbydes. Det er et ubehageligt wake-up call for alle, men også en drivkraft for grøn innovation og nye ideer.

New Melones vandreservoiret i det centrale Californien i april 2015. Normalt når vandet op til trægrænsen, men tørken har sænket vandstanden dramatisk. I bunden er ‘spøgelsestræer’ dukket frem. De er for første gang blevet synlige, siden reservoiret blev etableret i 1979. Foto: Bo Normander

Af Bo Normander, direktør for Worldwatch Institute Europe

Californien lider under en historisk tørke. Ifølge National Drought Mitigation Center (7. maj 2015) er 67 procent af staten udsat for ekstrem tørke, og 47 procent anses for at være udsat for usædvanlig ekstrem tørke.

Sierra Nevada bjergkædens snedække, som normalt bidrager med ca. en tredjedel af statens vandreserver, er skrumpet til et rekordlavt niveau på fem procent af sin normale størrelse, sammenlignet med 25 procent sidste år og 42 procent i 2013. Vandniveauet i reservoirer som New Melones (foto) og i grundvandsmagasiner står også ekstremt lavt.

Forværringen af tørken har skabt en ophedet debat på tværs af den gyldne stat, og aviserne rapporterer næsten dagligt om krisen. Hvem har ansvaret? Hvad kan der gøres for at mindske vandmanglen? Og spiller den globale opvarmning en rolle?

Californiens vandkrig

Tørken i Californien forværres år for år. I de røde områder er der »ekstrem tørke«, men endnu værre står det til i de mørkeste områder, hvor der er »ekseptionel tørke«. Grafik: Worldwatch Institute Europe

Nogle iagttagere påpeger, at der er opstået en ny ’vandkrig’ mellem landmænd og byboere. Landbrugssektoren står for omkring 80 procent af Californiens vandforbrug, og ifølge landbrugsekspert fra Worldwatch Institute, Gary Gardner, er landbruget et let offer for anklager. Gardner talte i foråret ved lanceringen af »State of the World 2015« rapporten i Washington D.C.

- Det, der skete i 2014, var, at californiske landmænd havde en tredjedel mindre overfladevand end de normalt var vant til. Så landmændene måtte gå til grundvandsmagasinerne, og vi har nu en situation, hvor landmænd har overpumpet grundvandet i årevis. Resultatet er, at landbrugsjord nu må braklægges, sagde Gardner.

Ifølge hans beregninger, blev 173.000 ha vandede arealer – næsten fem procent af den samlede landbrugsjord – braklagt i 2014 på grund af vandmangel.
- Så Californien producerer faktisk mindre mad, og det økonomiske tab er anslået til 2,2 milliarder dollars, hvortil kommer tab af 17.000 arbejdspladser, sagde han.

Borgergrupper i San Francisco, Los Angeles og andre byer bebrejder især landmændene for vandmanglen. Især er dyrkningen af de meget vandingskrævende mandel- og pistacietræer udsat for vrede. Det kræver således fire liter vand at producere blot en enkelt mandel. Ved at ændre valget af afgrøder kunne fødevareproduktionen øges samtidig med en markant nedsættelse af vandforbruget.

Men landbrugsorganisationer understreger, at indtægterne fra mandler og andre afgrøder er høje, og at for omkring 20 frugter og grønsager står Californien for mere end 70 procent af den amerikanske produktion. Men byboerne svarer igen og hævder, at landmændene kun bidrager med to procent af Californiens samlede økonomi. Derfor vil det ikke være noget problem at forbyde det mest vandforbrugende landbrug.

Intensivt landbrug står for omkring 80 procent of Californiens vandforbrug. Californien er historisk set et tørke-udsat område, men den nuværende tørke slår alle rekorder, både hvad angår længde og omfang. Foto: Bo Normander

Vil skære forbruget 25 procent
Californiens guvernør, demokraten Jerry Brown, er imidlertid tilbageholdende med at lægge yderligere pres på landbruget. Han har derfor annonceret en ny plan for, hvordan vandforbruget i byerne kan reduceres. Målet er, at det urbane vandforbrug reduceres med 25 procent inden udgangen af 2015.

I planen indgår ikke direkte rationering i husstandene, men der er en række krav og opfordringer til, hvordan vandreduktioner kan nås, især for store grønne områder som golfbaner, campusser og kirkegårde.

- I dag står vi på tørt græs, hvor der skulle være halvanden meter sne. Denne historiske tørke kræver hidtil uset handling, sagde Jerry Brown for nylig under et ophold i Sierra Nevada bjergene.

Det nye lovforslag kommer et år efter Browns fejlslagne initiativ til indgåelse af frivillige aftaler om vandbesparelser. Senest er planen blevet fulgt op af et forslag til et nyt bødesystem, hvor det skal koste op til 10.000 dollars i bøde for unødigt vandspild. De forskellige forslag forhandles politisk i løbet af maj 2015.

Stort potentiale for grøn innovation
Selvom landbruget er den største synder i Californien med hensyn til vandforbrug, så er der vitterlig meget, der kan forbedres i de private hjem. En gennemsnitlig amerikaner bruger 400 liter vand om dagen, hvilket er ca. fire gange så meget som gennemsnittet i Danmark.

Amerikanerne kan roligt kigge over Atlanten for at hente inspiration. I Danmark og mange andre europæiske lande er toiletter med lavt skyl, blandingsbatterier, vandsparere osv. standardudstyr, mens det stadig er en sjældenhed i USA.

Udover at give incitament til at installere vandspareudstyr, så kan den californiske tørke også være med til at skabe en ny bølge af ’clean tech’ og grøn innovation. Californien har længe været kendt for Silicon Valley, hjertet af højteknologisk innovation – fra web-giganterne Facebook og Google til den elektriske bilproducent Tesla. Kunne det samme ske inden for vand- og landbrugssektoren?

Ifølge dagbladet San Francisco Chronicle, har virksomheder og investorer indenfor vandsektoren kæmpet i årevis for at tiltrække investeringer og opmærksomhed, men er blevet fuldstændig udkonkurreret af andre ’high-profile’ sektorer som smartphones, sociale medier og solceller. Men den historiske tørke i Californien vil måske ændre alt.

Skaber stor efterspørgsel
- Vi får helt sikkert mange flere forespørgsler på vores produkter, siger Robin Gilthorpe, CEO for WaterSmart Software, til San Francisco Chronicle. Firmaet udvikler IT-produkter, der kan regulere vandforbruget i industri og private hjem.

- Vi har temmelig travlt på salgssiden. Tørken er en meget usædvanlig situation, og det viser sig, at vi har noget, der kan være en del af løsningen, siger han.

Også Nexus eWater oplever en stigende efterspørgsel på deres vandsystemer, som indsamler det ’grå spildevand’ fra hjemmets badevand og køkkener, renser det og sender det til toiletskyl og havevandingsanlæg. Men det er ikke kun ’water tech’-virksomheder, der har fået nye vækstmuligheder efter tørken har sat ind. Andre ’clean tech’-industrier oplever også øget optimisme.

Kan skabe ny tankegang
Dick Swanson, som er grundlægger af SunPower, en førende leverandør af solceller i USA, mener således, at den nuværende tørke kan være med til at skabe en ny tankegang og et skifte mod en øget bevidsthed om klimaændringer og miljø, der ikke er set før.

- Hvis du taler med de fleste investorer for tiden, snakker de om apps til smartphones. Men clean tech kan være en del af det. Det kan for eksempel være en app til at overvåge dit køleskabs forbrug og ydelse, siger Swanson.

Han mener, at smarte løsninger er vejen frem for clean tech-industrien og tror fast på, at efterspørgslen efter intelligente high-tech systemer til både vandsektoren og indenfor vedvarende energi vil øges drastisk i fremtiden.

Så alt imens at den californiske tørke giver store problemer for landmænd, byboere og politikere, er den samtidig kilde til ny kreativitet og grøn innovation. Tørken kan meget vel være den afgørende faktor, der kan sætte gang i den grønne omstilling i Californien, og måske endda sprede sig til andre dele af USA.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: