Eksperter skal rådgive vækstøkonomier

KLIMA – Energistyrelsen nedsætter et hold af eksperter, der skal hjælpe Kina og andre udvalgte vækst-lande med at opnår større energieffektivitet og reducere udledningen af drivhusgasser.

Miljøminister Ida Auken, da hun underskrev aftalen med Kinas vandressourceminister Chen Lei.

Den 20. februar sætter Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fokus på grøn omstilling i vækstøkonomier. Her kan man høre om indsatsen for lavere drivhusgasudledninger, større energieffektivitet og mere vedvarende energi i vækstøkonomier. Arrangementet foregår i ministeriets kantine.

- De internationale klimaforhandlinger er vigtige for verdens fremtid, og fra bl.a. dansk side arbejdes der hårdt på at få skabt en ny global klimaaftale. Det står imidlertid også klart, at der er brug for mere handling, hvis vi skal sikre de nødvendige og omfattende globale CO2-reduktioner og nå 2-graders målsætningen. Derfor vil Danmark gerne gøre en indsats for at hjælpe de lande, som vil den grønne omstilling, hedder det i en nyhedsmail fra Energistyrelsen.

Dansk know-how
Klima- Energi- og Bygningsministeriet vil med udgangspunkt i dansk knowhow på klima- og energiområdet assistere udvalgte vækstøkonomier med at opnå lavere udledninger af drivhusgasser, større energieffektivitet og mere vedvarende energi.

Klima- og Energiministeriet har derfor oprettet en Low Carbon Transition Unit (LCTU) og en Kina-enhed i Energistyrelsen med eksperter inden for energieffektivisering, udbygning med vedvarende energi, planlægning af energisystemer m.v.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil gerne informere danske stakeholders om planer og aktiviteter.

- Derudover vil vi gerne i en intensiveret dialog med virksomheder, konsulentbranchen og interesseorganisationer m.fl. for sparre med, og inddrage jeres erfaringer i det fremadrettede arbejde, skriver ministeriet.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: