Frankrig sætter turbo på grøn omstilling

ENERGI – Mere vedvarende energi, energibesparelser og højere skatter på udledning af CO2 er nogle af hovedpunkterne i en ny fransk plan, der også lægger loft over energiproduktionen fra atomkraftværker. Planen kan generere op mod 100.000 nye  jobs i den grønne sektor.

Frankrig vil satser på vedvarende energi. Billedet er fra en demonstration i byen Nant mod boringer efter skifergas. Foto: Colourbox

Den franske regering har i juli vedtaget en ny national energipakke, der udstikker rammerne for fransk energipolitik frem mod 2030.

Målene i den nye plan er at reducere udslippet af CO2 med 40 procent, opnå 40 procent vedvarende energi i elproduktionen, og samtidig skal franskmændene i 2030 skære 20 procent af energiforbruget.

Regeringen lægger i planen op til, at den franske skat på CO2 i de kommende år skal mere end firedobles, ligesom der skal lægges loft over elproduktionen fra atomkraft.

En milepæl før topmødet i Paris
- Forud for COP 21 i Paris senere på året, er det interessant at den franske regering spiller ud som den gør, Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi til foreningens hjemmeside.

Han mener, det er positivt i forhold til den danske energisektors mulighed for at afsætte produkter og services på det franske marked.

- Samtidig er det en milepæl, hvor det bliver interessant, om andre lande vil forsøge at matche, siger Anders Stouge.

Omlægning af afgifter
Den forhøjede franske CO2-skat omfatter naturgas, fyringsolie, kul samt benzin og diesel og er ifølge Anders Stouge »en markant stigning«.

Han vurderer dog ikke, at det vil får stor indflydelse på de franske elpriser, da afgiften kun gælder for sektorer, der ikke er omfattet af EUs kvotehandelssystem. Til gengæld vil det få indflydelse på de franske varmepriser, mener han.

- Den franske regering har meldt ud, at der vil ske en sænkning af skatten på andre områder. Omlægning af det franske afgiftssystem bliver derfor interessant at følge – især med tanke på behovet for en omlægning af det danske afgiftssystem, siger Anders Stouge.

Den franske regering anslår, at den kommende energilov vil generere op imod 100.000 jobs i den grønne sektor.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: