Dyremishandling straffes for mildt

KOMMENTAR – Det danske retssystem er tilsyneladende ude af drift, når det gælder dyrevelfærd. Vi oplever den ene dyreværnssag efter den anden om dyr, der vanrøgtes på det groveste. Hvorfor får det ikke ikke alvorlige konsekvenser?

Det er ikke alle hunde, der har det ligeså godt som hunden på billedet. Alt for mange dyr vanrøgtes, uden at det får alvorlige konsekvenser. Foto. Colourbox

Af Jette Møller Nielsen, sygeplejerske

I januar 2013 fik Dyrenes Beskyttelse overdraget 53 hunde fra en kennel på Sjælland. Hundene levede under kummerlige forhold. Nogle havde så store bylder i munden, at de ikke kunne spise.

En hund havde slebet sine tænder helt ned af at stå og bide i jernstænger. En anden hund gik rundt på et brækket ben. Nogle havde indgroede negle, og andre havde nedslidte trædepuder. 11 af hundene var i så dårlig stand, at de måtte aflives med det samme.

Syv hunde blev ladt i stikken, da ejeren af kennelen havde en aftale med politiet om at måtte beholde op til 10 hunde (!)

12. maj 2015 – mere end to år efter det uhyggelige fund, blev der afsagt dom i sagen. Ejeren af kennelen blev idømt en bøde på 25.000 kroner og må ikke have hunde i forbindelse med erhvervsbeskæftigelse. Han må stadig holde hunde privat.

Bør frakendes rettet til at holde dyr
Hvordan er det danske retssystem – eller uretssystem, som må være en bedre betegnelse – kommet så langt ud, at det end ikke kan vise og retsliggøre omsorg for forsvarsløse dyrs lidelser, ved at afsige en dom, der tilkendegiver, at dyr skal behandles omsorgsfuldt og ansvarligt?

Det er grotesk, at ovenstående hundeejer ikke er frakendt retten til at holde dyr. Muligheden for at frakende en dyreejer retten til at holde dyr er klart til stede i dyreværnsloven, som den er i dag. Den bliver bare sjældent brugt.

Størrelsen på bøden er grinagtig lille, og dertil er der kun et at sige, at en ubetinget fængselsdom på et år og opefter må være berettiget.

91 hunde levede under kummerlige forhold
4. maj 2015 fik politiet en anmeldelse om, at der foregik vanrøgt af hunde på en gård i Hyllinge på Sjælland. Politi og repræsentanter for Dyrenes beskyttelse mødte op.

Det var et frygteligt syn, der mødte dem: 91 hunde, der levede under kummerlige forhold. Hundene gik i lort og var dækket af lort.

De fleste havde betændelsestilstande i huden, lunger, øjne og ører. Mange havde dårlige tænder, der skulle rykkes ud. Alle hunde blev fjernet ved aktionen og blev bragt til Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde og Ejby på Fyn. To af hundene blev aflivet umiddelbart efter på grund af chok og skader.

Umiddelbart efter det, der betegnes som en af de mest ressourcekrævende dyreværnssager nogensinde, blev endnu et tilfælde af vanrøgt af hunde opdaget.

21 udsultede, dehydrerede gravhunde blev fundet i en stald på Lolland. Ejeren nægtede Dyreværnet adgang, og først da politiet blev tilkaldt, kunne hundene fjernes derfra.

Økologisk næstformand
6. juni 2015 kommer det frem. at næstformand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Michael Svane går på orlov, efter han er blevet sigtet for at vanrøgte sine køer. Michael Svane er økologisk landmand, han er blevet sigtet for vanrøgt af to køer efter, at to dyrlæger havde tilset de forpinte køer.

Begge køer var lamme og havde ligget i flere dage, uden at noget var blevet gjort. Begge køer led voldsomt, og den ene kos kønsåbning var angrebet voldsomt af maddiker.

Hvis Michael Svane dømmes skyldig, og det er fuldt ud forsætligt, vil han i sagens natur være totalt uværdig som økologisk næstformand.

Vi er mange, der køber økologisk kød netop for at sikre dyrenes velfærd.

Opråb til det danske retssystem
Nu må dette vanvid stoppes. Dyr skal ikke mishandles og vanrøgtes. Dyr skal behandles værdigt med ansvarlighed og respekt for det enkelte dyrs integritet.

Vi har alle et ansvar for at reagere, anmelde det til Dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse. Og politiet ikke at forglemme, hvis vi bliver bekendt med, at dyr bliver mishandlet og vanrøgtet.

Opråb til det danske retssystem: I de tre ovenstående dyreværnssager, hvori der endnu ikke er faldet dom, og i andre dyreværnssager, der måtte komme:

  • Lad sagen komme for retten hurtigst muligt.
  • Brug muligheden for frakendelse af retten til at holde dyr og gør det i stort omfang.
  • Brug strafferammen fuldt ud – i særdeleshed også ubetinget fængselsstraf.

Tag ansvar for dyrenes rettigheder. Det gælder os alle.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: