DNA-forskere kan overvåge biodiversitet

NATUR – Ny banebrydende DNA-teknologi åbne helt nye muligheder for overvågning af dyreliv og biodiversitet. En enkelt vandprøve på størrelse med et snapseglas er nok.

Ny DNA-forskning giver helt nye muligheder for at overvåge dyr og planteliv.

DNA-spor kendes bedst fra krimiens verden, men ny forskning fra Eske Willerslevs Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har vist, at DNA-sporene også kan bruges til mange andre spændende aktiviteter i naturens verden.

Dyr og planter efterlader spor af DNA, hvor de lever. Disse spor kan anvendes til at undersøge bestande og forekomster af dyr og planter. Dyrelivet i en hel sø kan således analyseres og kvantificeres ud fra DNA i en vandprøve på størrelse med et snapseglas.

Kan føre til ny teknologi
Denne opdagelse har kommercielt perspektiv i international skala og kan føre til ny teknologi, som skaber nye muligheder for blandt andet myndigheder og fiskeri.

Amphi Consult har 20 års erfaring med biologiske undersøgelser af biodiversitet. Firmaet har gennem længere tid samarbejdet med Center for GeoGenetik om udvikling af DNA metoder til sporing af biodiversitet.

Det forskningsmæssige gennembrud blev gjort af især ph.d-studerende Philip Francis Thomsen og specialestuderende Jos Kielgast (begge fra Center for GeoGenetik) og publiceret i december 2011. De publicerede metoder anvendes allerede nu i praksis hos Amphi Consult.

Det nye forskningssamarbejde mellem Amphi Consult, Eurofins Miljø A/S og Center for Geogenetik skal bringe teknologien et skridt videre mod mange nye anvendelser.

Overraskende lovende resultater
- Indtil nu har vi undersøgt en håndfuld forskellige arter. Det har ført til overraskende lovende resultater. Der er DNA-spor alle vegne, og Center for GeoGenetik er førende på verdensplan, når det gælder at finde og analysere dem, forklarer ph.d. Martin Hesselsøe fra Amphi Consult.

- Med støtte fra Højteknologifonden kan vi nu samarbejde om udvikling af de nye opdagelser til flere kommercielle anvendelser. Det kan for eksempel være som hjælp til den kortlægning af beskyttede arter, som myndighederne gennemfører eller kræver i forbindelse med miljøundersøgelser af nye vejprojekter, siger han.

- Vi har vist, at man i et vandhul eller et vandløb kan se, hvilke dyr der er, men metoden skal også kunne bruges i større skala i havvand, siger professor Eske Willerslev fra Center for GeoGenetik.

Kan tjekke fødevarers ægthed
Metoderne, som udvikles i projektet, kan også anvendes andre steder, hvor der er DNA. For eksempel til at undersøge indholdet af dyre- og planteprodukter i forarbejdede fødevarer. Man kan eksempelvis kontrollere, at der kun er tun og ikke andre fisk i en dåse tun.

Laboratorievirksomheden Eurofins Miljø A/S’ skal i projektet sikre mulighed for at producere DNA-analyser i stor skala til det globale marked.

Samarbejdet sikrer både en international nøgleplacering for danske virksomheder i et helt nyt marked inden for grøn teknologi og en forsættelse af banebrydende DNA-forskning ved Københavns Universitet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: