DN vil gøre det billigst at handle grønt

Det skal være nemmest og billigst at handle grønt, mener Danmarks Naturfredningsforening, som netop har har udsendt et hæfte med foreningens politik for Fremtidens forbrug – med respekt for natur og miljø.

Ifølge den skal vores forbrug af nye naturressourcer reduceres med en fjerdedel pr. dansker inden 2040, og det skal altid være billigst og nemmest at handle bæredygtigt.

- En bæredygtig fremtid er vort fælles ansvar, og i en tid med økonomiske kriser og naturkatastrofer, og hvor jordens befolkning netop har rundet 7 mia. mennesker, er det tydeligt, at noget helt grundlæggende skal ændres, mener foreningen.

- I dag bruger de rigeste lande 12 gange så mange ressourcer som de fattigste. Den vestlige verden har derfor et særligt ansvar for at nedbringe ressourceforbruget.

Forbrugsvaner, økonomi og lovgivning er afgørende for borgeres og virksomheders daglige valg. Men de borgere, der ønsker at handle bæredygtigt i bred forstand, betaler og yder mest. Der mangler troværdig dokumentation og mærkninger, og borgerne bliver ofte mødt af vildledende markedsføring, hedder det i hæftet.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at de daglige frustrationer erstattes af en selvfølgelig bæredygtig adfærd. Derfor skal det fremover altid bliver billigst og nemmest at handle bæredygtigt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: