DN: Stil krav til import af soja nu

SOJA – Behovet for soja i den danske svineproduktion påvirker miljøet både i dyrkningslandet og i Danmark. Derfor må de danske politikere forholde sig til, hvor stor en svineproduktion miljøet kan bære, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Det kan lade sig gøre at dyrke økologiske sojabønner under danske klimatiske forhold og dermed undgå den problematiske import af sojabønner fra Sydamerika. Det viser resultaterne fra et dansk forsøg. (Foto: Henning Thomsen)

Kravene til import af soja skal være langt skrappere, end de er i dag, mener Danmarks Naturfredningsforening. Dyrkning af soja i Sydamerika er medvirkende til fældning af regnskov og oppløjning af savanneområder, og den giver alvorlige sundhedsproblemer for lokalbefolkningen.

- Men vi bliver også nødt til at se åbent på, om vi i det hele taget skal importere så meget soja, som vi gør, når vi nu kan se, hvilke konsekvenser det har for natur, klima og folkesundheden, siger Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Negativt for miljø og sundhed
En ny rapport fra Aarhus Universitet sætter kritisk lys på produktionen af soja.

- Der er en række dokumenterede negative miljø- og sundhedsmæssige effekter forbundet med den stadig stigende dyrkning af soja og palmeolietræer i henholdsvis Sydamerika og Sydøstasien, hvorfra Danmark importerer betydelige mængder. Det drejer sig især om pesticidanvendelse og inddragelse af skov og andre naturarealer til dyrkningen, hedder det i rapporten.

Landbruget vil stille krav
Rapporten har fået Landbrug & Fødevarer til at udsende en pressemeddelelse, hvor organisatione understreger, at landbruget nu vil skærpe kravne om en bæredygtig produktion af soja.

- Den danske fødevaresektor tager det dybt alvorligt, at der skal være ordentlige forhold i produktionen af soja. Det gælder miljøet, regnskovene og selvfølgelig de kummerlige forhold med børnearbejde, som noget af sojaen ifølge rapporten produceres under. Det tager vi skarpt afstand fra, siger administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Ifølge ham er en af vejene til at sikre en mere bæredygtig sojaproduktion, at et samlet fødevareerhverv stiller krav til de globale handelshuse, der handler med sojaen.

- Handelshusene skal være med til at sikre udryddelsen af børnearbejde og sikre, at soja-produktionen sker med en ansvarlig brug af pesticider. Når vi står sammen i DK, så tror vi på, at det også nytter at stille krav til de globale grovvare-handlere, siger Søren Gade.

DN: Glædeligt men…
- Det er da glædeligt, at landbruget og dets virksomheder nu vil begynde at stille krav til produktionen af soja, men vi vil gerne se handling, før vi løfter armene, siger Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Det vi hører er, at landbruget kun vil købe certificeret soja fra et areal svarende til Langeland. Det er helt utilstrækkeligt, når vi importerer soja fra et areal svarende til Sjælland, og jeg tror ikke den danske forbruger vil synes, at det er i orden at sige, at sojaen nu er bæredygtig, når det kun er tre-fire procent, som er certificeret, siger Thyge Nygaard.

Selv hvis al soja blev certificeret, vil det ikke løse alle problemerne, understreger han.

- Certificering forhindrer ikke rydning af regnskov og opdyrkning af savanne. Så vi må spørge os selv, om vi virkelig skal have en større produktion af svin, som der på det seneste har været ønsker fremme om. For vil vi det, vil det kun øge presset på naturen. I stedet burde vi finde ud af, hvor stor en produktion vi i det hele taget kan have på basis af det danske landbrugsareal, ligesom vi i langt højere grad bør finde proteinkilder, som vi selv dyrker, på en bæredygtig måde, siger Thyge Nygaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: