DN mødes med Esben Lunde

NATUR -Ny miljø- og fødevareminister mødes med Danmarks Naturfredningsforening, som han beskylder for at være »rejsende i overgreb på befolkningen«.

Ella Maria Bisschop-Larsen håber, at Esben Lunde Larsen også vil lytte til de grønne organisationer. Foto: DN

Danmarks nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har indvilget i at mødes med Danmarks Naturfredningsforening. Det sker på torsdag og DN vil medbringe en ønskeliste, men håber først og fremmest, at den nye minister også vil lytte til de grønne organisationer.

Esben Lunde Larsen har fra første færd anlagt en uforsonlig linje over for blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, som han har beskyldt for at være »rejsende i overgreb på befolkningen, når de påklager den ene sag efter den anden, som har været gennem det kommunale system«. DN klager ofte til Natur og Miljøklagenævnet, når den mener, kommunerne ikke overholder lovgivningen.

- Men vi vinder nu 61 procent af sagerne. Så er det kommunernes manglende overholdelse af lovgivningen, det er galt med eller os, lyder det retoriske spørgsmål fra DN, som opfordrer Lunde Larsen til at sætte sig bedre ind i tingene

Danmarks Naturfredningsforening mener, at naturen skal have mere plads og bedre sammenhæng. Foreningen slår blandt andet til lyd for at en femtedel af skovene tages ud af produktion inden 2020 for at skabe en unik natur med gode levesteder for truede arter, og at vandløbene skal plejes naturvenligt for at opnå god økologisk tilstand.

Landbrugspakkens negative konsekvenser
Danmarks Naturfredningsforening vil på mødet også opfordre Esben Lunde Larsen til at huske sin opgave som miljøets minister og rette op på de negative konsekvenser, landbrugspakken vil få på natur og miljø:

- Nu skal vi have rettet op på de skader, landbrugspakken vil påføre natur og miljø. Vi forventer, at den nye minister, som aftalt partierne i mellem, gennemfører en tillægspakke. Desuden står den nye minister med en række bundne opgaver, når det gælder naturen. I et af Europas mest naturfattige lande er det vigtigt, at vi får sat skub i indsatsten for mere og bedre natur. På den vis har ministeren en bunden opgave, og her er det vigtigt, at naturen tilgodeses overalt i Danmark, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: