Naturstyrelsen vil fyre hver syvende

NATUR – 100 medarbejdere i Naturstyrelsen må se sig om efter et nyt job. Esben Lunde Larsen nedlægger hver syvende stilling og udliciterer skovdriften til det private erhvervsliv.

Naturstyrelsen udliciterer skovdriften og nedlægger hver syvende stilling. Foto: Colourbox

Regeringen luger nu grundigt ud blandt medarbejderne i Naturstyrelsen og nedlægger hver syvende stilling i Naturstyrelsen.

Her kan 100 medarbejdere i de kommende år imødese en fyreseddel, hvis ikke udflytninger og omstruktureringer inden da har fået dem til at forlade Naturstyrelsen, som hører under miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det sker blandt andet som en konsekvens af regeringens udlicitering af skovdriften, skriver netmediet Altinget.dk.

Allerede i år skal 37 stillinger nedlægges og nedskæringerne fortsætter de kommende år. Men her handler det ifølge Altinget om, at regeringen ønsker at flytte opgaver fra staten til det private erhvervsliv.

Som varslet i regeringsgrundlaget har regeringen besluttet at udlicitere en del af skovdriften, som svarer til 70 årsværk. Samlet set skæres 100 stillinger frem mod 2021. Dermed er hver syvende af styrelsens i alt 700 medarbejdere væk om få år.

Mere fleksibel
Naturstyrelsen forvalter i alt cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder over hele landet.

- Vi har et stort ansvar for vores fælles skov- og naturområder. Ved at udlicitere en større del af skovdriften bliver Naturstyrelsen mere fleksibel i forhold til de opgaver, der venter fremover. For eksempel i forbindelse med at sætte nye naturprojekter i søen, der kan give den danske natur et tiltrængt løft, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for Konservative.

Naturstyrelsens samlede driftsbudget er på finansloven for 2018 806 millioner kroner. Heraf er cirka en tredjedel finansieret via skovdrift, en tredjedel er afsat på finansloven og en tredjedel kommer fra bortforpagtning, bygningsudleje mv., fra ekstern medfinansiering og fra interne statslige overførsler til drift af Nationalparkerne, kystopgaver og jagttegnsmidler til myndighedsopgaver vedr. jagt mv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: