Det økologiske salg kan firedobles på ti år

ØKOLOGI – Salget af økologiske fødevarer kan firedobles i løbet af de kommende ti år. En andel af det samlede fødevareforbrug på
15 procent i 2020 er ikke urealistisk.

En økologisk markedsandel på 15 procent i 2020 er ikke urealistisk. Foto: Ulla Skovsbøl

Fremtidsscenarie – Det er svært at spå, især om fremtiden.
Derfor var 80 centrale aktører fra den økologiske fødevaresektor for 14 dage siden samlet for at diskutere og gennemspille forskellige scenarier for økologiens fremtid.

Vil økologien udvikle sig med samme forrygende hast, som vi har set de sidste to-tre år? Eller vil væksten flade ud og om få år afløses af stagnation, som vi oplevede for fem-seks år siden?

Ingen kan sige det med sikkerhed. Og netop derfor var det både nyttigt og lærerigt at samle landmænd, fremstillingsvirksomheder, detailhandel, forskere, finansfolk og andre, der til daglig træffer beslutninger med betydning for økologiens fremtid, siger Niels Halberg.

Entusiastiske deltagere
- Generelt var vi tilfredse med resultatet. Det var et spændende forløb, og der var en god og entusiastisk stemning blandt deltagerne, siger forskningsleder Niels Halberg fra FØJO, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, der nu sammen med sine medarbejdere er i færd med at samle og vurdere de input, konferencen har givet.

- Scenariespillene er en anden metode til at få klarlagt økologiens muligheder og barrierer, siger Halberg.

Om få måneder skal han aflevere en hvidbog med friske analyser og opdateret viden, der kan fungere som et beslutningsgrundlag for fødevareministeren og de øvrige folketingspolitikere, som ofte er helt uenige om økologiens rolle i landbrugs- og fødevarepolitikken.

S ønsker hele landbruget omlagt
Oppositionen kræver vidtgående indgreb, og senest har Socialdemokraternes næstformand, Mette Frederiksen, slået til lyd for en økologisk omlægning af hele landbruget.

Det er helt urealistik, mener fødevareminister Eva Kjer Hansen, som sammen med den øvrige regering fastholder, at økologiens udvikling udelukkende skal være markedsdrevet.

Uanset politikernes udmeldinger er landbruget og fødevareindustrien i forvejen et af de meste gennemregulerede og subsidierede erhverv, derfor undgår politikerne næppe at tage stilling, blandt andet fordi økologisk landbrug kan understøtte en klimavenlig, grøn vækst i samfundet og i politisk sammenhæng kan fungere som et miljøpolitisk redskab i kommende vandmiljøplaner, pesticidhandlingsplaner mv.

Fælles bevidsthed
Paul Holmbeck, der er direktør for Økologisk Landsforening, var en af deltagerne på konferencen for nylig og på forhånd skeptisk i forhold til scenariespillene og deres effekt.

- Jeg havde mine tvivl om, hvorvidt de ville kunne tilføre noget ekstra. Men scenariespillene var med til at formidle værdifulde informationer og samtidig give deltagerne en fælles bevidsthed af, hvor barriererne og mulighederne ligger. Desuden anfægtede deltagerne også væsentlige elementer under forløbet. Det vil i sidste ende resultere i nogle bedre analyser, siger Paul Holmbeck.

Ambitiøs men mulig
Efter hans mening er en markedsandel på 15 pct. til økologien om 10-11 år ikke spor urealistisk.

- Vi regner med en fordobling inden for en fem-årige periode, og alt tyder på, det lykkes. På blot tre år er salget steget 65 pct., og vi er nu på vej mod en markedsandel på 7 pct. En firedobling i 2020 er en ambitiøs målsætning, men absolut mulig, siger han.

Artiklen blev første gang bragt i avisen Økologisk Jordbrug, 18. april 2008.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: