Det Økologiske Råd: Bisphenol A bør udfases

Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd er ikke klar til at frikende bisphenol A.

KEMI – Det Økologiske Råd er ligesom Plastindustrien glade for, at EFSA for nylig har besluttet at nedsætte grænseværdien for det såkaldte tolerable daglige indtag (TDI) af bisphenol A (BPA).

- Dog er vi ikke enige i, at EFSA ligefrem frikender BPA i den nyeste evaluering af stoffet. Tværtimod erkender de, at der er et behov for at sænke værdien og henviser herunder til ‘usikkerheder’, der stadig skal afklares, siger Lone Mikkelsen, der er kemikaliefaglig medarbejder i Det Økologiske Råd.

Ifølge hende siger EFSA heller ikke noget om, hvordan udsættelsen for BPA skal håndteres i forhold til andre stoffer med lignende egenskaber, ligesom mulige kombinationseffekter stadig ikke inddraget i vurderingen i tilstrækkeligt omfang.

Bør udfases
- Vi er positive over for den forsigtighedstilgang EFSA har vist i forhold til at sænke grænseværdien for BPA, men vi mener stadig, at der fortsat bør satses på en udfasning af stoffet for de områder, hvor der findes alternativer, som er mindre skadelige for mennesker og miljø, understreger Lone Mikkelsen, som hæfter sig ved, man stadig ikke kender nok til de effekter, BPA kan have i kombination med andre kemikalier.

I en videnskabelig artikel, publiceret i december 2013, har en forsker fremlagt materiale fra gennemgangen af 91 studier, som har undersøgt BPA’s sundhedsskadelige effekter på mennesker.

For 75 af disse studier blev der fundet en sammenhæng mellem BPA og mange sundhedsskadelige effekter på både fostre, børn og voksne. Især var der et stærkt link mellem en tidlig eksponering for stoffet og ændret adfærd samt astma hos børn.

- Vi mener også, at den nyeste forskning hele tiden bør inddrages i vurderingen. Derfor kan vi heller ikke sidde denne tungtvejende gennemgang af helt nye studier overhøring, understreger Lone Mikkelsen.

Link til kilde: Sciencedirekct.com

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: