Den kollektive trafik får et løft

TRANSPORT – Det Økologiske Råd roser udmøntningen af trafikaftalen mellem Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Forligspartierne vil styrke den kollektive transport. Foto: DSB / René Strandbygaard

orligspartierne bag trafikaftalen har aftalt at give den kollektive et solidt løft med en samlet investering på 2,6 milliarder kroner.

- Vi har fået en god aftale, som sikrer bedre og billigere kollektiv trafik, men vi har også fået lavet en aftale, som giver sigtelinier for fremtidens transportsystem med fokus på elektrificering, letbaner og cykler, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

Et tiltrængt løft
- Der er tale om et længe tiltrængt løft til den kollektive transport, der rammer ret præcist i forhold til hvor de største udfordringer er, siger Jeppe Juul, trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Især for pendlerne er det vigtigt at sikre kvaliteten af den kollektive transport, understeger rådet.

- Det er et stort fremskridt at man for eksempel gennem indkøb af flere dobbeltdækkervogne nu får forøget kapaciteten for de mange pendlere på Sjælland. De har alt for længe har været plaget af for få pladser i togene, siger Jeppe Juul.

Flere el-tog
Aftalen vil også betyde, at der bliver sat el-tog ind på flere strækninger.

- Det er ligeledes glædeligt at der fremover skal køre eltog mellem København og Esbjerg/Sønderborg. Elektrificeringen vil betyde at togene vil komme hurtigere frem samtidig med at man mindsker CO2-udledning og luftforureningen, siger Jeppe Juul, der også er tilfreds med fordelingen af pris.

Også fordelingen af prissænkningerne vækker tilfredshed.

- Det er glædeligt at man prøver at bruge sænkningen aktivt til at tiltrække flere brugere af den offentlige transport i stedet for bare at smøre et tyndt lag af prissænkninger ud over det hele. Ved bl.a. at målrette sænkede priser udenfor arbejdstiden får man også mulighed for bedre at udnytte kapaciteten i for eksempel regionaltogene, siger Jeppe Juul.

Begejstret for supercykelstier
Han er også begejstret for, at der nu sættes flere midler af til udbygning af de såkaldte supercykelstier i København, Aarhus og Odense.  De skal få flere pendlere til at tage cyklen frem for bilen.

- Supercykelstier gør det muligt at øge den afstand, folk cykler, uden at de kommer langsommere frem. Det er en stor fordel både miljø- og sundhedsmæssigt, tilføjer Jeppe Juul.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: