Dansker dømt i million-handel med truede dyr

TRUEDE DYR – Skat og Naturstyrelsen afslører Danmarkshistoriens hidtil største sag om handel med truede dyr. Gerningsmanden får bøde på 650.000 kroner og konfiskeret en del af fortjenesten.

Til venstre ses Molukkakadu – en af de papagøjer-arter, der blev handlet ulovligt i Danmarks hidtil største sag om handel med truede dyr. Foto: Roger Leguen/WWF / Også Ædelpapagøjen til højre er optaget på rødlisten over truede dyr. Foto: Martin Harvey/WWF

Den hidtil største sag om handel med truede dyr i Danmark har resulteret i en bøde på 650.000 kroner og konfiskation af en del af fortjenesten på andre 231.000 kroner. Det oplyser WWF Verdensnaturfonden.

Sagen omfatter et stort antal ulovligt handlede papegøjer, der alle er på IUCN’s rødliste over truede arter. I alt omfatter sagen 30 levende og nu konfiskerede papegøjer, 11 nu konfiskerede papegøje-æg og 13 forsvundne papegøjer, som formentlig også er solgt videre med pæn fortjeneste.

Blandt de ulovligt handlede papegøjer er flere truede papegøjearter, blandt andet børstehovedet papegøje, jamaica-amazone, diademamazone, rødpandet amazone, ædelpapegøje, solparakit og molukkakadu.

Anonymt tip
Sagen blev afsløret efter et anonymt tip til de danske myndigheder.

I fællesskab fik politi, Skat og Naturstyrelsen under ransagninger på mandens bopæl og flere aktioner i Københavns Lufthavn konfiskeret de mange levende papegøjer og papegøje-æg og samlet den fornødne dokumentation for ulovlighederne.

Til salg for kæmpe-beløb
Under optrevlingen af sagen kom det frem, at bagmanden annoncerede salg af truede papegøjer via hjemmesider som www.fuglemarked.dk og www.parrot4sale.com. Papegøjernes værdi er skønnet at løbe op i fem-cifrede – og i visse tilfælde også seks-cifrede beløb.

Under sagens optrevling kom det også frem, at manden havde opgivet falske oplysninger til Naturstyrelsen – og på den måde opnået certifikater, der lovliggjorde salget af yderst truede papegøjer.

- Jeg er rystet over sagens omfang. Den viser, at der også handles truede dyr på dansk jord. Og at de truede dyr handles til enorme summer, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

WWF: Hæv strafferammen
WWF Verdensnaturfonden foreslår i øvrigt, at strafferammen for illegal handel med truede dyr og planter sættes op fra nuværende et år til to års fængsel.

Den nuværende lave strafferamme betyder, at politiet i dag ikke har adgang til mail-korrespondance og telefonaflytning i efterforskningen af sager om illegal handel med truede dyr og planter.

Retsplejeloven bestemmer nemlig, at kun alvorlige forbrydelser, der har udsigt til at udløse en fængselsdom på to års fængsel, giver politiet adgang til indgreb i den normalt gældende meddelelseshemmelighed.

- Uden adgang til især mail-korrespondance har politiet ofte ikke en kinamands chance for at løfte bevisbyrden i sager om illegal handel med truede dyr. Derfor må politiet have flere redskaber i efterforskningen, understreger Gitte Seeberg.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: