Danske svin strutter som aldrig før…

ANTIBIOTIKA – Forbruget af antibiotika i svinestaldene stiger voldsomt, viser nye tal. Det får nu fødevareminister Mette Gjerskov til at slå alarm.

Danske svin får ti procent mere medicin end året før. ( Colourbox)

Fødevareminister Mette Gjerskov slår alarm, efter at hun har set de nyeste tal, som viser, at svineproducenter stik mod politikernes ønsker ikke sparer på medicinen til deres dyr, men tværtimod har øget forbruget over ti procent på et år.

- Det er alarmerende, at der er så markant en stigning i antibiotikaforbruget til svin. Selvfølgelig skal syge dyr behandles, men det er altafgørende at holde forbruget af antibiotika så lavt som muligt.

Det siger fødevareminister Mette Gjerskov, som nu erkender, at der er sket en drastisk stigning i forbruget hos de danske svineproducenter.

Dermed har bestræbelserne på at sænke medicinforbruget, der kan føre til resistens og sundhedsproblemer, lidt nederlag.

Indkøbet er steget 12 procent
Stigningen er sket fra 2011 til 2012. I absolutte tal er der på årsbasis tale om en stigning på 5,5 pct. Men da den totale produktion af svinekød i samme periode er faldet, når stigningen helt op på 10,5 pct. når regnestykket gøres op i forhold til den samlede produktion.

Samtidig viser opgørelsen over indkøb af antibiotika i januar 2013 en stigning på 12 pct. sammenlignet med januar 2012.

Problemer med at behandle syge mennesker
- Stort forbrug af antibiotika medfører, at flere og flere bakterier bliver resistente overfor antibiotika. Og det bringer os i en situation, hvor vi har problemer med at behandle syge mennesker. 25.000 europæere dør hvert år på den konto, konstaterer Mette Gjerskov.

I efteråret 2012 indgik regeringen og alle partier i Folketinget en veterinæraftale. Her blev det blandt andet besluttet at videreføre den såkaldte gult-kort-ordning med fastsættelse af stramme grænseværdier for antibiotikaforbruget til svin.

Aftalen indebærer desuden en indsats mod uhensigtsmæssig brug af flokmedicinering i svinestalde, en øget indsats mod ulovlig import af antibiotika samt mere forskning og overvågning af resistensproblematikken.

Analyse og drøftelse
Mette Gjerskov har dog tilsyneladende ingen planer om at skride ind over for svineproducenter. I stedet vil hun bestille en analyse og måske indkalde forligspartierne bag veterinæraftalen til en drøftelse.

- Jeg vil hurtigst muligt have en analyse af, hvor grænseværdierne for antibiotikaforbrug bør ligge for at sikre, at forbruget udvikler sig i en mere ansvarlig retning. Hvis analysen viser, der er behov for ændringer, indkalder jeg forligskredsen til en drøftelse, siger Mette Gjerskov.

Fakta omproduktion af svinekød og antibiotikaforbrug
Produktionen af svinekød er faldet fra 2.008.000 tons i 2011 til 1.916.400 tons i 2012. Faldet i produktionen hænger især sammen med den stigende eksport af smågrise, der dermed ikke fedes op og slagtes i Danmark, men i udlandet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: