Danske klimakommuner går i plus

KLIMA – I dag tiltræder Høje-Taastrup Kommune som den første ud af 72 danske klimakommuner en ny ordning, klimakommune Plus, hvor økologi og grønne investeringer også kan indgå som klimaindsatser.

Høje-Taastrup er den første af 72 danske klima-kommuner, hvor økologi og grønne investeringer skal løfte klimaindsatsen.

Mens verdens statsoverhoveder samles fredag i New York for at underskrive den nye internationale klimaaftale, så er de danske klimakommuner allerede i fuld gang med klimaindsatsen. Alene i 2014 har klimakommunerne reduceret deres udledning med over 65.000 tons CO2 – eller hvad der svarer til udledningen fra 30.000 personbiler.

Ordningen har været så stor en succes, at Danmarks Naturfredningsforening nu vælger at udvide den, så kommuner, der skruer ekstra op for klimaindsatsen, kan får en ekstra anerkendelse.

Det gælder for eksempel ting som indkøb, økologi, klimatilpasning eller ansvarlige grønne investeringer, fortæller præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Kommunerne har vist, at man ikke behøver vente på, at verdens ledere får øjnene op for de udfordringer vi står overfor med klimaforandringer. De handler nu og her og det kan betale sig– både for klima og miljø, men også for den økonomiske bundlinje, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Høje-Taastrup bliver Klimakommune Plus
Hidtil har klimakommunerne forpligtiget sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året for kommunens egne aktiviteter.

Men i den nye ordning, der hedder ”Klimakommune Plus”, bliver det muligt for kommunerne at få anerkendt flere typer initiativer på klimaområdet. Det gælder eksempelvis, hvis kommunen vælger at gøre en stor indsats for at fremme energirenoveringer i private boliger.

Den første kommune i ordningen bliver Høje Taastrup Kommune, der torsdag tiltræder aftalen, hvor kommunen forpligtiger sig til en ekstra klimaindsats.

Høje-Taastrup har nedbragt CO2-udledningen i kommunen som helhed med 20 % i årene 2009-2014 – blandt andet ved at arbejde systematisk med energibesparelser i både egne bygninger, en-familieshuse og etageboliger. Samtidig lever Høje-Taastrup op til kravene i Compact of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.

- Vi er stolte over at være den første Klimakommune Plus, siger borgmester Michael Ziegler.

Vi har hele vejen igennem sat ambitiøse mål for at nedbringe CO2-udledningen i hele kommunen – ikke kun i vores egen, kommunale virksomhed – og det har vi gjort i partnerskaber med virksomheder, foreninger, energiforsyningsselsskaber osv. Vi er nået langt, men vi fortsætter i det ambitiøse spor med visionen om at være fossilfri i 2050, siger han.

Vil anerkende bred indsats
I Danmarks Naturfredningsforening håber man, at den nye Klimakommune Plus ordning kan inspirere flere kommuner til at brede deres klimaindsats ud til at omfatte flere indsatsområder. Og fortælle mere om de mange forskellige typer klima initiativer de gennemfører.

For at blive klimakommune skal kommune opfylde to ud af seks forskellige områder for initiativer: Fremme af energirenoveringer, klimatilpasning, grønne indkøb, økologi, ansvarlige ikke fossile investeringer eller tiltræde den internationale klimaaftale Compact of Mayors.

- Vi kan se, at mange kommuner faktisk vælger at gøre en endnu større indsats på klimaområdet end der ligger i den nuværende klimakommuneordning. Og det vil vi gerne anerkende, for klima handler om langt mere end energiforbrug. Det handler også om den måde vi producerer mad på, klimatilpasningsprojekter eller hvilke virksomheder man vælger at investere sine penge i, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Fakta om Klimakommune Plus

  • En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % og gælder for kommunen som virksomhed.
  • For at blive ”klimakommune plus” skal kommunen have initiativer indenfor mindst to af de seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, indkøb, økologi, Ansvarlig kommune (fossilfri investeringer) og Compact of Mayors (international kommunal klimaftale).
  • Siden staren på klimakommune-initiativet har kommunerne samlet sparet 305.500 ton CO2.

Læs mere om klimakommune Plus her

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: