Dansk græs kan erstatte import af soja

SOJA – Dansk landbrug kan mindske sin globale klima- og miljøbelastning markant ved at udskifte importeret sojafoder med foder baseret på danske afgrøder. Det viser en ny rapport fra den grønne tænketank CONCITO.

Udover at mindske den globale klimabelastning, vil man også kunne reducere landbrugets belastning af biodiversiteten og vandmiljøet i Danmark. ved at dyrke protein baseret på danske afgrøder. Foto: CONCITO

Den stadigt stigende efterspørgsel på foderproteiner, som blandt andet den store danske svineproduktion bidrager til, presser naturområder og biodiversitet i især Sydamerika og medfører en betydelig udledning af drivhusgasser.

I rapporten ‘Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark’ opgør CONCITO den samlede udledning af drivhusgasser fra den danske import af sojaprotein til 6 mio. ton per år. Det svarer til udledningen fra ca. 80 pct. af de danske personbiler eller næsten halvdelen af den nationale udledning fra dansk landbrug.

Ekstraktion af protein fra kløver og græs
- Et dansk landbrug med stor import af sojaprotein er ikke bæredygtigt, men der er gode muligheder for at dyrke meget mere protein i Danmark. Specielt ekstraktion af protein fra flerårige afgrøder som græs og kløver synes at have et stort potentiale. Ved udvikling af teknologier inden for dette område vil sojaimporten helt kunne elimineres. Udover at mindske den globale klimabelastning, vil det også kunne reducere landbrugets belastning af biodiversiteten og vandmiljøet i Danmark, siger videnschef i CONCITO, Torben Chrintz.

Kløvergræs er en hovedhjørnesten i de økologiske landmænds markplaner. Kløver er nemlig en bælgplante og har dermed den indbyggede fordel, at den er selvforsynende med kvælstof, som planten kan optage fra luften ved hjælp af sine knoldbakterier.

Store fordel for udledning af drivhusgas
En vigtig konklusion i rapporten er, at det giver væsentlig større drivhusgasreduktioner at producere foder af restprodukter og flerårige afgrøder end at producere energi, som der ellers er meget fokus på i dag. CONCITO vurderer, at drivhusgasreduktionerne ved at udnytte danske afgrøder til foder er ca. tre gange større end ved at udnytte danske afgrøder til energiproduktion.

- Udvikling af teknologier inden for dette område samt eksport af disse vil potentielt være et af de vigtigste bidrag Danmark kan give verden i kampen for at reducere udledningen af drivhusgasser og den stadige forarmelse af den globale miljøtilstand, siger Torben Chrintz.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: