Unibio kan lave proteinfoder af metan

LANDBRUG – En ny dansk fabrik i Kalundborg vil producere koncentreret protein til dyrefoder ud fra metan fra biogas og almindelig gas. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer den opsigtsvækkende proteinproduktion.

Både køer og svin omsætter enorme mængder proteinholdigt foder. Her er Anja og Mette Grønning Nielsen i gang med at servere for de sortbrogede køer. Foto: Ulla Skovsbøl

Udviklingsvirksomheder Unibio har udviklet en ny teknologi, som gør det muligt at producere protein på grundlag af metan. Den har potentiale til helt eller delvist at erstatte den hidtidige mere miljøbelastende produktion og gøre produktionen fuldstændigt cirkulær.

Danmarks Grønne Investeringsfond medfinansierer et produktionsanlæg i Kalundborg, som Unibio opfører, skriver fonden i en pressemeddelelse.

Unibio har patent på teknologien, der skal omdanne metan fra naturgas og biogas til højkoncentreret protein, der herefter kan blandes i foder til svin og kvæg.  Processen fra metan til foderprotein foregår ved hjælp af bakteriel fermentering.

Stor klimaeffekt
Ifølge investeringsfonden har teknologien  klar klimaeffekt, fordi den giver en stor CO2-besparelse i forhold til traditionel produktion af proteinrigt dyrefoder, der ellers fremstilles på basis af fiskemel eller soja. På sigt vil anlægget kunne producere dyrefoder udelukkende på biogas.

Især sojaproduktionen er meget belastende for miljøet. Danmark importerer store soja fra et areal svarende til Sjælland for at skaffe protein nok til blandt andet de 30 millioner svin, der årligt kommer til verden i danske svinestalde. Også køer, høns og kyllinger omsætter hver dag enorme mængder proteinholdigt foder.

Processen fra metan til foderprotein foregår ved hjælp af bakteriel fermentering.

Kan gøre en grøn forskel
- Vi er stolte over, at vi gennem samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond er blevet anerkendt som en grøn virksomhed, og alene det, at vi nu har mulighed for at tiltrække lånekapital til anlægget i Kalundborg, siger meget om, hvor langt vi er nået som virksomhed, siger Henrik Busch-Larsen, CEO og aktionær i Unibio.

- Vi er glade for at kunne hjælpe Unibio på et tidspunkt, hvor de er på vej fra en udviklingsvirksomhed til en kommerciel fase, siger Steen Olesen, erhvervskundechef hos Danmarks Grønne Investeringsfond.

Han er ikke i tvivl om, at Unibio har en unik teknologi, som virkelig kan gøre en grøn forskel for produktionen af protein.

- Særligt når det cirkulære potentiale indfries. Unibios protein er endda EU-godkendt som dyrefoder, så hele det indre marked venter, siger Steen Olesen.

Afkobling fra landbrug og fiskeri
Netop at omstille markedet til en grønnere produktion har været en driver for Unibio.

- Vores teknologi muliggør afkoblingen af proteinproduktion fra landbruget og fiskeriet, da man industrielt og uafhængigt af vejrforhold og fiskekvoter kan producere et naturligt proteinprodukt baseret på anvendelse af metan, også fra biogas, siger Henrik Busch-Larsen.

- Denne metangas afbrændes i mange lande, hvormed den bidrager til den globale opvarmning. Man kan forestille sig en fremtid, hvor denne gas i stedet medvirker til at brødføde den lokale befolkning, siger han.

Fakta om Unibio

  • Unibio blev grundlagt med det primære formål med at udvikle teknologi, hvormed metan konverteres til foderprotein gennem bakteriel fermentering.
  • I november 2016 åbnede Unibios første kommercielle produktionsanlæg i Kalundborg.
  • Unibio blev grundlagt i 2001 af Ebbe Busch-Larsen. I dag har Unibio 17 ansatte.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: