Dansk gennembrud for grøn eksport

Hver tredje af de største danske eksportvirksomheder satser på at sælge grønne produkter, know-how og ressourceeffektive løsninger til udlandet. Dermed er Danmark godt på vej på vej til at positionere sig på præcis det område, som bliver et af fremtidens vigtigste med enormt vækstpotentiale.

Danfos og Grundfos er to af de støste danske virksomheder, som har succes med eksport af grøn teknologi og know-how.

Miljøminister Ida Auken glæder sig over, at virksomhederne satser på eksport af grønne løsninger og skaber arbejdspladser.

Mærsks skibe er designet, så skibenes dele kan genanvendes, når de skal hugges op. Novozymes enzymer fjerner giftig forurening på rejefarme i Thailand. Og Grundfos fremstiller energieffektive pumper, der har potentiale til at spare fire procent af verdens energiforbrug. Alle løsninger, som bidrager til grøn dansk eksport.

Den nye rapport, som Niras har lavet for Miljøministeriet, “Grøn Omstilling – Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling” belyser det grønne erhvervsområde for 100 af de største danske eksportvirksomheder.

32 store står for 30 procent af eksporten
32 af de største danske eksportvirksomheder har grønne produkter som en del af deres forretningsområde. De 32 virksomheder står for 30 procent af den samlede danske eksport.

- Danske eksportvirksomheder tænker grønt, fordi det kan betale sig nu – og ikke mindst i fremtiden. Det er godt nyt for Danmark og et vigtigt skridt mod grøn omstilling. Jeg vil gerne invitere de danske virksomheder, der har størst potentiale for at skabe nye grønne arbejdspladser, til en åben snak om, hvordan vi gør det til en endnu bedre forretning at tænke grønt, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøregulering motiverer til at tænke grønt
Rapporten viser, at de store eksportvirksomheder i stigende grad lægger vægt på at være forrest, når det gælder forskning i og udvikling af grøn teknologi. Samtidig siger virksomhederne, at det er vigtigt for dem, at miljøreguleringen designes så den fremmer udvikling og innovation.

- Virksomhedernes investeringer i miljøteknologi viser, at det grønne område er højt prioriteret i toppen af dansk erhvervsliv. Samtidigt har vi mærket en massiv interesse for ministeriets pulje til grøn teknologi. Den grønne omstilling er godt i gang, siger Ida Auken.

Rapporten viser også, at udenlandske virksomheder er særligt interesseret i investere i Danmark inden for det grønne område. I det hele taget er grøn teknologi med til at gøre Danmark kendt i udlandet.

FAKTA:

  • De 100 virksomheder i rapporten står for næsten 50 % af den samlede danske eksport og ca. 70 % af det danske erhvervslivs investeringer i grøn forskning og udvikling.
  • 55 af de 100 virksomheder er undersøgt nærmere, og den nye rapport viser, at over 50 % af dem sælger grønne løsninger
  • 10 af de største danske eksportvirksomheder i rapporten er teknologi- og markedsledende inden for grønne løsninger og leverer et afgørende bidrag til den grønne omstilling også i et globalt perspektiv. De ti virksomheder står for en eksport på 170 mia. kr. – eller ca. 25 % af den samlede danske eksport.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: