Danmark sakker bagud med grøn energi

ENERGI – Danmark ryger ned af  verdensranglisten i bæredygtig energi og havnede i år på en sjetteplads. Det er et fald på en enkelt plads i forhold til sidste år. Men placeringen fortsætter en nedadgående tendens, idet Danmark tilbage i 2013 indtog andenpladsen på verdensranglisten.

Danmark må tage til takke med en sjetteplads på verdensranglisten i bæredygtig energi. Foto: Colourbox

Danmark falder bagud og havner i år på en sjetteplads på verdens ranglisten i bæredygtig energi.

Det er World Energy Council der hvert år rangordner 130 lande efter hvor bæredygtig landenes energiforsyning er. Bedømmelsen sker på basis af det såkaldte energi trilemma, et udtryk for balancen mellem tre vigtige faktorer ved energiforsyningen: Forsyningssikkerhed, forbrugerpriser og bæredygtighed i forhold til klima og miljø.

På førstepladsen finder vi Schweiz, fulgt af Sverige på andenpladsen. Norge indtager tredjepladsen, England fjerdepladsen, Østrig femtepladsen, mens Danmark i år må nøjes med sjettepladsen. Herefter kommer Canada, Frankrig, Finland og endelig New Zealand på en tiendeplads.

Stadig blandt de bedste
Trods faldet placerer World Energy Council dog stadig Danmark blandt verdenseliten inden for bæredygtig energiforsyning. Danmark har fortsat en fornuftig balance mellem forsyningssikkerhed, energipriser samt klima- og miljøhensyn, vurderer rapporten.

Stærkest står Danmark med hensyn til forsyningssikkerhed. Dels fordi vi har en stor andel af vindenergi, hvortil kommer at kommer at landet er næsten uafhængig af at importere energi. Endelig har Danmark meget stabile og veludbyggede distributions- og transmissionsnet i form at elnet, naturgasnet og fjernvarmenet.

Energipriser
Svagest står Danmark med hensyn til energipriser. Energi (inklusive afgifter) bliver nemlig dyrere og dyrere for private forbrugere i forhold til prisudviklingen i andre lande.

På verdensbasis er der mange forskellige veje til en bæredygtig energiforsyning. Ud over sol, vind og biomasse er energiforsyningen i mange af de højtplacerede lande baseret på store mængder vandkraft og kernekraft.

- World Energy Council’s vurderinger er relative, så det er ikke nødvendigvis fordi Danmark bliver dårligere, men der sker markante udviklinger rundt omkring i verden, og mange lande er på vej til at overhale Danmark indenom, siger Hans Hvidtfeldt Larsen, formand for WEC Danmark.

Politisk usikkerhed
Generelt konkluderer rapporten fra World Energy Council at den globale politiske usikkerhed er en af de største hindringer for at få tilvejebragt de 48-53 billioner USD, som skønnes at være den investering, der skal til for at gøre energiforsyningen bæredygtig.

Det positive er, at samlet set konkluderer rapporten, at det går fremad – omend langsomt – med bæredygtigheden i verdens energiforsyning.

- Skal den globale udvikling accelereres, er en global CO2 pris efter min vurdering et af de vigtigste redskaber til at ændre energiforsyningen i en mere bæredygtig retning, mener Hans Hvidtfeldt Larsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: